Predstavnici organizatora Konferencije - Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, danas u predstavili dosadašnji tok priprema i ciljeve tog naučnog skupa. 

Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Rasim Muratović kazao je kako se tom konferencijom još jednom želi da "da prilog, naučnoj istini o svemu onome što se desilo u Srebrenici u julu 1995. godine".

- Na konferenciji ćemo imati četiri panela. Radi se o različitim temema, od historijskih, socioloških,  psiholoških, do medicinskih i bioloških. Kompletna naučna misao će dati svoje odgovore na sve ono što je do sada bilo poznato, ali mnogi radovi, a već sada imamo 68 sažetaka, govore o tome da ćemo imati određenih novih priloga. Nakon  konferencije imat ćemo Zbornik radova koji će biti prezentiran naučnoj javnosti, u školskim programima, običnim ljudima, da jednom i konačno naučimo lekciju da nam se ovakve stvari ne dešavaju - kazao je Muratović. 

Najavio je da će konferenciji  prisutvovati 72 učesnika  iz 12 zemalja - SAD-a, Holandije, Norveške, Francuske, zemalja regiona i Bosne i Hercegovine. Među učesnicima će biti poznatih imena i renomiranih naučnika koji se bave izučavanjem genocida.

Član Naučnog odbora Konferencije Mirko Pejanović  kazao je da su u odboru istaknuti naučni radnici i istraživači sa bh. univerziteta i inostranstva.  

- Genocid u Srebrenici je planetarno pitanje i današnje čovječanstvo i cijela međunarodna zajednica imaju odgovornost prema nečemu što je ljudska solidarnost, da se posljedice tog genocida preveniraju i otklanjaju kako bi ljudi koji su se tamo vratili mogli organizovati život, sociološki  i ekonomski, kako bi se mogli vratiti oni koji to žele i kako bi omogućili da Srebrenica ima demografsko oživljavanje - kazao je Pejanović.  

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj  rekao je da je to što se dogodilo u Srebrenici bilo usmjereno protiv života čovjeka i zvanično definirano genocidom od zvaničnih međunarodnih sudova.

- Poruka tog skupa je da se treba spriječiti bilo gdje u svijetu da se ikad više ponovi genocid. Sa skupa poslat ćemo  poruku zvaničnicima države BiH, parlamentima BiH, da prvo u BiH zauzmemo jasan stav i osudimo genocid i izradimo strategiju podrške gradu i tom narodu, preživjelim Srebreničanima, da imaju satisfakciju. Još u BiH imamo ljude koji negiraju genocid. Država BiH na nivoima svojih institucija  ne bi smjela da ima ni jednog pojedinca koji negira genocid kad se on dogodio - kazao je Škrijelj.

 Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i preživjela žrtva genocida Amir Kulaglić, kao član Organizacionog odbora,  kazao je "da za je  preživjele žrtve genocida veoma važno da genocid u Srebrenici, pored toga što je pravna činjenica utvrđena na najvišim sudovima u svijetu, ostane  kao naučna, znanstvena činjenica, zapisana za nove generacije koje će nastaviti izučavati sve ono što se desilo".

- Kao čovjek koji se vratio u Srebrenicu od ove konferencije očekujem, prije svega da se još jednom inicira javnost kako bi se ovom gradu poklonilo  više pažnje u smislu revitalizacije života i stvaranja uslova da preživjele žrtve mogu slobodno doći živjeti i raditi - kazao je Kulaglić.