Zastupnici su se vratili u skupštinske klupe a na dnevnom redu je više od 40 tačaka.

Pored informacije o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo, zastupnici će razmatrati Prijedlog zakona o kažnjavanju govora mržnje, te Nacrt zakona o ministarstvima i drugim organima uprave KS.

Također, bit će razmatrani izvještaji kantonalnim zdravstvenih ustanova i to: Izvještaj Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu, zatim Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2020. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2020. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2020. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2020. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU “Apoteke Sarajevo” za 2020. godinu, Izvještaj finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2020. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu.

Također razmatrat će se i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo.

Na dnevnom redu su i prijedlozi o davanju saglasnosti za sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između prodavaca i kupaca nekretnina.

Prije usvajanja dnevnog reda na inicijativu zastupnika Mahira Devića minutom šutnje, te učenjem Fatihe, odata je počast žrtvama zločina i genocida u Prijedoru.