Kao što je javnosti poznato, nakon ponovljenih upozorenja i brojnih pokušaja da se u direktnim razgovorima riješi problem, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta je, kao čin javnog upozorenja na potpuno ignorisanje svih molbi i prijedloga, privremeno obustavilo nastavu za studente Stomatološkog i Farmaceutskog  fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija, navodi se u saopćenju Medicinskog fakulteta. 

Danas je održana i vanredna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu sa dvije tačke dnevnog reda:

-Obustava izvođenja nastave od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za studente Stomatološkog fakulteta sa klinikama, Fakulteta zdravstvenih studija, Farmaceutskog fakulteta i realizacija zaključaka Senata Univerziteta u Sarajevu.

-Potpisivanje Ugovora sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu.

U jednom od zaključaka Senata se navodi da "Senat Univerziteta traži od Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo utvrđivanje odgovornosti ministrice obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, te pomoćnika ministra za visoko obrazovanje, zbog neodržavanja nastave na fakultetima Grupacije medicinskih nauka od strane Medicinskog fakulteta, te zbog kontinuiranih opstrukcija procesa implementacije Zakona o visokom obrazovanju KS, Odluka Skupštine KS o pripajanju fakulteta, akademija i naučnih instituta Univerzitetu u Sarajevu i drugih relevantnih propisa u vezi sa integracijom Univerziteta u Sarajevu". Sve zaključke Senata možete pročitati ovdje. 

Medicinski fakultet je bio spreman danas potpisati ugovore i u ponedjeljak početi nastavu, saopćili su sa Medicinskog fakulteta, a nakon sjednice Senata.

-Nažalost, to se nije desilo. Ne može se očekivati da Medicinski fakultet dopustiti da njegovi uposlenici bez ikakve naknade rade tri ili četiri puta više od kolega na drugim fakultetima, a da naši studenti sjede u nezagrijanim i neosvijetljenim prostorijama, bez potrebne opreme i materijala za vježbe, kako bi se mogla  obavljati nastava za tri ostala fakulteta - stoji, između ostalog, u saopćenju Medicinskog fakulteta. 

Napominju da Medicinski fakultet školuje 1,300 "svojih’" studenata (studenata medicine) i gotovo isto toliko studenata tri nabrojana fakulteta.

-Za svoje studente dobija novac iz budžeta, od kojeg barem polovinu ne plaćaju poreski obveznici, nego predstavljaju vanbudžetska sredstva Medicinskog fakulteta ostvarena vlastitom zaradom. Taj novac nije dovoljan niti da za "svoje" studente organizujemo nastavu na zadovoljavajući način, iako se sredstva iz kantonalnog budžeta obilato koriste za manje prioritetne namjene. Na isti način novac iz budžeta dobijaju i tri navedena fakulteta, za svoje studente, iako više od polovine njih u okviru svojih studija slušaju predavanja i polažu ispite na Medicinskom fakultetu. Time ovi fakulteti nemaju troškove za polovinu studenata, ali im Kanton i dalje prosljeđuje cijele iznose. S druge strane, Medicinskom fakultetu već dugo nije dozvoljeno da prima i zapošljava asistente, pa mu, prema normama, nedostaje više od 100 asistenata. Naši profesori već ostvaruju pune norme, unatoč kojih su primorani raditi i vježbe i za naše studente i studente drugih fakulteta, što za posljedicu ima da neki naši profesori rade četiri puta više od norme, bez ikakve dodatne naknade- stoji u saopćenju. 

Pored toga, dodaju sa Medicine, u budžetu nije predviđeno ni dovoljno novca za grijanje i struju, da ne pominjemo opremu i materijal, koji su potrebni za "naših" 1,300 studenata, a da ne govorimo o radu u dvostrukom kapacitetu.

-Mi smo od drugih fakulteta tražili jednostavnu stvar – da dio novca koji dobiju iz budžeta usmjere tamo gdje se njihovi studenti stvarno školuju, tj. na Medicinski fakultet. Kad nije bilo odgovora, umiješalo se Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS zakazujući sastanak, te pokušalo uz dobru volju i stručne usluge riješiti problem. U utorak 12.11.2019. godine dogovoreno je da će svi pomenuti  fakulteti sklopiti međusobne ugovore o održavanju nastave i dogovoriti naknadu za te usluge. Da napomenemo, i pored navoda o integraciji Univerziteta, svi fakulteti su i dalje zasebne javne ustanove, u čije ime niko ne može sklapati takve ugovore. 

Ostali fakulteti su ponudili da nam odmah dostave prijedloge ugovora, kako bi se oni mogli potpisati tokom tekuće sedmice, kako  bi nastava počela u ponedjeljak, 18. novembra. To se nije desilo. Da bismo ispoštovali dogovoreno, sami smo napravili Prijedloge ugovora, dostavili ih ostalim fakultetima, očekujući reakcije, primjedbe, razgovore i potpisivanje. Nije bilo nikakvog odgovora - navedeno je u saopćenju Medicinskog fakulteta. 

Fakultet se oglasio danas još jednim saopćenjem u vezi sa ministricom obrazovanja u Vladi Kantona Sarajevo Zinetom Bogunić, odnosno odlukom Vlade KS da se ministrica izuzme iz odlučivanja o žalbama Univerziteta protiv odluke prosvjetne inspekcije. Saopćenje možete pročitati ovdje. 

Prije današnje sjednice Senata rektoru UNSA-a Rifatu Škrijelju su pisali i studenti Medicinskog fakulteta, a njihovo saopćenje možete pročitati ovdje.