Povodom Dana Koncerna JP Elektroprivreda BiH danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH, na poziv Džindića, organiziran sastanak sa Upravom Elektroprivrede BiH. Džindić je čestitao Dan koncerna i poželio da u budućnosti koncern odgovori zahtjevima zbog kojih je i osnovan, a to je prije svega energetska stabilnost i sigurnost snabdijevanja kupaca u BiH. 

VEZANI TEKST - Rudari Kreke dolaze u Sarajevo: Za ponedjeljak najavili protest ispred zgrade Vlade FBiH

Uprava EPBiH je detaljno informirala Džindića o trenutnim i narednim aktivnostima na izgradnji Bloka 7 TE Tuzla. Vlada FBiH očekuje u vrlo skorom vremenu očitovanje organa EPBiH o mogućim modalitetima nastavka realizacije projekta. 

Na sastanku je razmatrano i stanje u rudnicima koji djeluju u Koncernu, s posebnim osvrtom na rudnik Kreka. Konstatovano je da stanje u ovom rudniku nije dobro i da je u posljednje vrijeme dodatno usloženjeno odustajanjem Sindikata od ispunjavanja obaveza iz potpisanog Sporazuma.

- Pozivamo predstavnike Sindikata rudnika da ispune svoje obaveze preuzete sporazumom potpisanim 19. maja 2021. godine jer će daljim opstruiranjem i odustajanjem od ispunjavanja obaveza Sindikat rudnike odvesti u stečaj - rekao je direktor Elektroprivrede BiH Admir Andelija, napominjući da je Elektroprivreda BiH svoj dio dogovora koji se odnosi na Kreku već ispunila.

- Tražili smo od Uprave EPBiH da nas izvijesti o toku restrukturiranja rudnika u okviru koncerna, te da nam detaljno obrazlože razloge kontinuiranih protesta i problema u Kreki. Što se tiče plaća za august, dobili smo informaciju da je Uprava Kreke, u skladu s planom i obavezama iz Kolektivnog ugovora, za danas planirala njihovu isplatu - rekao je ministar Džindić.

Dodao je da program restruktuiranja i ispunjavanje preuzetih obaveza ne smiju biti dovedeni u pitanje ni sa čije strane, te da zahtijeva od Uprave EPBiH ubrzanu dinamiku provođenja plana restruktuiranja i uređenja stanja u rudnicima u okviru Koncerna, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Radnici Rudnika uglja (RU) Kreka iz Tuzle za ponedjeljak, 27. septembar, u 10 sati, najavili su proteste ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) u Sarajevu, a kao povod organiziranja protesta naveli su neisplaćivanje plaća radnicima za august.