Poziv na učešće u sastanku dobila je i Naša stranka. Iz Naše stranke kažu da njihovo učešće zavisi od same agende sastanka koja im nije poslana.

- Poziv smo dobili, međutim ne želimo ići naslijepo. Tražimo da nam se dostavi agenda sastanka, ali i da su u njoj jasno precizira vrijeme za prezentaciju ustavnih promjena koje smo predložili i koje su ušle u parlamentarnu proceduru. Bez toga ne vidimo svrhu našeg odlaska na sastanak. Ne želimo biti demokratski dekor niti stvarati privid parlamentarizma ako će se raspravljati samo o onome što imaju predložiti SDA i HDZ te davati njihovim prijedlozima na težini te legitimirati stvari koje ocjenjujemo kao cementiranje BiH u podjelama - naveli su iz Naše stranke.

Podsjećaju da njihovi prijedlozi ustavnih promjena podrazumijevaju potpunu implementaciju presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima Pilav, Sejdić/Finci, Zornić, Šlaku i Pudarić. Također, zadržavaju se svi mehanizmi zaštite koje entiteti i konstitutivni narodi trenutno uživaju.

- Zalažemo se za uvođenje jednog predsjednika sa simboličnim ovlastima, koji se posredno bira u Parlamentarnoj skupštini, te prebacivanje zaštite vitalnih interesa iz Doma naroda u jednodomni parlament - naveli su i dodali:

- Time bismo ključno mjesto političkih rasprava u predizborno vrijeme, dakle pitanje izbora člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, u potpunosti neutralizirali i političku raspravu i kampanje konačno usmjerili ka rješavanju životnih problema građana koji se sve više gomilaju i sve su teže prilike za njihovo rješavanje.