Iz NATO-a su još poručili:

- Posvećeni smo održavanju snažnog političkog dijaloga i praktične saradnje s BiH i nudimo stalnu podršku naporima evroatlantskih reformi – na dobrobit svih u BiH, uključujući i napore sjedišta NATO-a u Sarajevu.

Ohrabrujemo vodstvo Bosne i Hercegovine da u potpunosti iskoristi širinu NATO -ovih kooperativnih alata za sigurnost i partnerstvo; i pozdravljamo rad Komisije za saradnju s NATO-om.