Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, smatra da nemaju nikakvog osnova navodi da su vlasti u Kantonu Sarajevo u junu usvojile kontraverzne izmjene policijskog zakonodavstva, a kojima se omogućava političko uplitanje u profesionalnu policiju, a što stoji u izvještaju OHR-a, saopćeno  je iz kabineta ministra MUP-a KS.

-Niti jedna odredba o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo ili Zakona o policijskim službenicima ne daje povoda ni za razmišljanje o mogućnostima političkog utjecaja na rad policijskog komesara - kazao je Katica.

Međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini, a koja je usmjerena u pravcu popravljanja stanja u društvu i provođenja neophodnih reformi, traži od domaćih vlasti da ponude rješenja i preuzmu odgovornost za procese uspostave efikasne vlasti, a kada to urade, smatra Katica, onda su izloženi kritikama i osudama.

- Vjerujem da Valentin Inzko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nije dobro informisan ili je ciljano loše informisan od onih snaga koje su poražene u pokušaju sprečavanja reformskih procesa u Kantonu Sarajevo - kazao je Katica.

Osnovna svrha izmjena i dopuna Zakona je vraćanje struke u policiju, a što je reformski zahvat i "ratio legis". Glavne značajke izmjena su transparentnost i vraćanje uloge policijskom sindikatu. Također, ove izmjene prepoznate su i od Fakulteta za kriminalistiku, krimonologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu  kao historijski iskorak.

U ranijem zakonodavstvu najrizičniji proces korupcije je nastajao tokom zapošljavanja i napredovanja policijskih službenika, odnosno prelaska iz jednog čina u drugi. Izmjenama i dopunama zakonodavstva svaka komisija za prijem ili unapređenje policijskog službenika je sastavljena, pored ostalih, od člana sindikata i vanjskog eksperta, koji imaju određenu ulogu supervizora.

- Ovim rješenjem je razuđena moć koja je do sada bila u rukama komesara - kazao je Katica.

Također, kako je naveo ministar ojačano je pravo na drugostepeno odlučivanje o pravima policijskih službenika po odluci policijskog komesara, s obzirom na drugačiji sastav Policijskog odbora, gdje policijski komesar nema više većinu.

- Samim time odlučivanje u ovom tijelu više nije farsa - kazao je Katica.

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je izražio žaljenje jer nije bilo saglasnosti da se odredbe o unutrašnjoj kontroli usklade sa nalazima Dijagnostičke studije o korupciji u pravosuđu i policiji, a prema kojoj bi došlo do eksternaliziranja unutrašnje kontrole. Predstavnici OHR-a su bili uključeni u rad Radne grupe koja je pripremala izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo i Zakona o policijskim službenicima i nisu imali nikakve primjedbe.

Zbog toga, Katicu iznenađuju konstatacije u izvještaju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a koje su jučer iznesene pred Vijećem sigurnosti UN-a, stoji na kraju saopćenja.