Podsjetimo, Viteškić je tada uputila zastupničko pitanje koje se odnosi na štrajk radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo i nepostojanje kolektivnog ugovora već 22 mjeseca.

Štrajk organizovan zbog nepotpisivanja Granskog kolektivnog ugovora

- Zastupnice Viteškić, zastupnici u zdravstvu su pokrenuli štrajk za koji ja duboko vjerujem da je bio političke prirode. Kada je naša Vlada u prvom dijelu mandata ponudila kolektivni ugovor, ovaj Sindikat je odbio i stupio u štrajk. Ja bih postavio možda kontrapitanje rukovodstvu ovog Sindikata - kako su dozvolili da 22 mjeseca radnici budu nezaštićeni bez potpisanog kolektivnog ugovora? Da li su svjesni da neko buduće rukovodstvo bilo koje zdravstvene institucije gdje rade radnici iz ovog Sindikata, da se jednostavnom izmjenom sistematizacije ljudi mogu ostati bez posla, ljudi koji su bili zaštićeni, a više nisu zahvaljujući nekom čudnom pristupu pregovorima ovog Sindikata?

Prvo su dozvolili da istekne taj kolektivni ugovor, a onda su odbili da potpišu novi. Ono što Vam ja mogu reći jeste da radnici u zdravstvu, medicinski kadar bit će fokus ove Vlade, oni su prvi front odbrane od pandemije, ali generalno prvi front bilo kakvog izazova koji imamo u zdravstvu. Zdravstveni radnici će uvijek biti fokus ove Vlade. Za administraciju koja radi u zdravstvu nisam siguran. Znači zdravstveni radnici. I mislim da sindikati treba da znaju da iskoriste ovaj fokus koji će i ova Vlada imati na radnicima u zdravstvu, zdravstvenim radnicima – kazao je tada Forto.

U saopćenju Sinikata radnika u zdravstvu KS navodi se:

- Na samom početku koristimo priliku da upoznamo premijera da „zastupnici u zdravstvu“ nisu pokrenuli nikakav štrajk, takvi koliko je nama poznato i ne postoje jer su zastupnici u zakonodavnim tijelima, a u zdravstvu su radnici različitih profesija. Štrajk je, uz poštivanje svih pozitivnih propisa, organizovao Sindikat radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo i to nakon sedam mjeseci od početka pregovora sa vladom „šestorke“. Dakle, nakon svih neuspjelih pokušaja ovog Sindikata da socijalnim dijalogom postignemo dogovor u vezi kolektivnog ugovora, te nakon neuspjelih postupaka mirenja po Zakonu o radu i Zakonu o štrajku, ovaj Sindikat je organizovao generalni štrajk – stoji u demantiju.

Iz Sindikata navode da je štrajk organizovan zbog nepotpisivanja Granskog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kolektivni ugovor) i neispunjavanja zahtjeva članstva ovog Sindikata u vezi usklađivanja koeficijenata istaknutih tokom kolektivnih pregovora i u postupcima mirenja, a radi zaštite i promicanja ekonomskih i socijalnih prava i interesa svojih članova.

- Sve navedeno, kao i činjenica da je ovaj Sindikat organizovao štrajk i 2017. i 2018. godine kada su u Kantonu Sarajevo bile druge političke stranke na vlasti u odnosu na 2019, kao i od sada aktuelnih, te da je štrajk započet u vrijeme vlade „šestorke“ trajao i nakon njene smjene cijelu 2020. godinu, potvrđuje da je netačan premijerov navod i vjerovanje da je štrajk radnika u zdravstvu koji je organizovao ovaj Sindikat politički štrajk – dodaju u Sindikatu.

Također su, prema njihovim riječima, netačni navodi da je Vlada „šestorke“ ponudila kolektivni ugovor, a da je to Sindikat odbio i stupio u štrajk.

- U toku kolektivnih pregovora Vlada „šestorke“ nije ponudila ništa, niti se izjasnila na naš prijedlog Kolektivnog ugovora. U postupku mirenja prvi put su ponudili isti kolektivni ugovor uz obrazloženje da će sredstva Zavoda zdravstvenog osiguranja KS usmjeriti na popravljanje sistema zdravstvene zaštite i poboljšanje kvaliteta zdravstvene usluge, dok su u drugom postupku mirenja opet nudili isti kolektivni ugovor uz unošenje odredbe kojom se ugovorne strane obavezuju na pregovore o satnici i koeficijentima počev od 20. marta 2020. godine. U toku štrajka, tačnije dva mjeseca od početka štrajka, Vlada „šestorke“ je predložila da se razgovara samo o usklađivanju koeficijenta jednoj grupi radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo, tj. medicinarima – „nedoktorima“, dok je na posljednjem sastanku održanom 9. decembra 2019. dala ponudu da usklade koeficijent za 0,10 medicinarima i magistrima farmacije uz smanjenje koeficijenta za 0,40 magistrima farmacije sa specijalizacijom, što ovaj Sindikat nije prihvatio jer bi takvim postupanjem i sami počinili diskriminaciju prema radnicima u zdravstvu koji nisu zdravstveni radnici, te prekršili odredbe vlastitog Statuta – kažu u SIndikatu.

Dodaju da navod premijera Forte da je Sindikat dozvolio da istekne kolektivni ugovor, te da je članstvo ostalo bez zaštite, potpuno je netačan.

- Očito je da je premijer Kantona Sarajevo bio i ostao potpuno neupućen u tok kolektivnih pregovora sa ovim Sindikatom, a da se odazvao pozivima ovog Sindikata, u kako on to naziva prvom dijelu mandata, to sigurno ne bi bio slučaj. Zato informišemo premijera Kantona Sarajevo, kao i javnost Kantona Sarajevo da su kolektivni pregovori između Sindikata radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo i Vlade Kantona Sarajevo započeti još sa predstavnicima Vlade Kantona Sarajevo iz mandatnog perioda 2014 – 2018. godina. Konkretno pregovori su počeli u septembru 2018. godine, dakle pet mjeseci prije isteka Kolektivnog ugovora – kažu u Sindikatu radnika u zdravstvu KS.

Netačno je, kako kažu, i da su radnici nezaštićeni 22 mjeseca zbog nepotpisanog kolektivnog ugovora.

- Članstvo Sindikata radnika u zdravstvu u KS nije bez zaštite, kao u ostalom ni svi radnici u zdravstvu u Kantonu Sarajevo iz razloga što su odredbe Kolektivnog ugovora preuzete u pravilnike o radu ustanova i zavoda, kao i u pojedinačne ugovore o radu što znači da se odredbe Kolektivnog ugovora kroz pomenute akte i primjenjuju. Ono što je bitno, jeste da je taj Kolektivni ugovor zakonito zaključen, za razliku od nekih drugih, koji su donošenjem sudskih presuda po sili zakona poništeni. Izjavu premijera Forte u vezi mogućih izmjena sistematizacija od budućih rukovodstava ustanova ctt: „gdje rade radnici iz ovog Sindikata“ i „ostanka bez posla“, smatramo direktonom prijetnjom članovima Sindikata radnika u zdravstvu u KS i takve izjave nećemo tolerisati – navode iz Sindikata.

Iz Sindikata podsjećaju premijera Fortu da pitanje prestanka radnog odnosa uopće, pa i zbog izmjene sistematizacije, odnosno organizacijskih razloga, nije regulisano Kolektivnim ugovorom, nego Zakonom o radu i Zakonom o vijeću zaposlenika, tako da su radnici i po ovom pitanju zaštićeni.

- Ovakva izjava premijera, pored toga što je prijeteća i diskriminatorska u odnosu na članove ovog Sindikata, ista je i apsurdna kada smo svi svjedoci nedostatka kadra, posebno određenih profesija, u zdravstvenim ustanovama i zavodima i nastojanja vladajućih struktura da kroz razne projekte omoguće prijem istih u radni odnos u zdravstvenim ustanova i zavodima u Kantonu Sarajevo – kažu u Sindikatu.
Što se tiče navoda premijera o „čudnom pristupu“ Sindikata pregovorima, radnici u zdravstvu KS ističu da Sindikat i njegovo rukovodstvo ima isključivo zakonit pristup u svim radnjama koje su u njegovoj nadležnosti, pa tako i kolektivnim pregovorima.

- Predstavnici ovog Sindikata, kao i njegovi članovi zaista ne vide zašto neko ne može da shvati da još uvijek postoje sindikati koji se jednako bore za poboljšanje ekonomsko – socijalnog statusa svih svojih članova, a samim tim i svih radnika u djelatnosti zdravstva u KS, bez obzira na razlike između njih po bilo kom osnovu, uključujući i poslove koje obavljaju jer cijenimo da je obavljanje poslova svakog radnog mjesta u svakoj djelatnosti, pa i u djelatnosti zdravstva značajno i neophodno. Zašto je ovakav rad Sindikata čudan premijeru, zaista nam nije jasno – ističu iz Sindikata.

Pored toga, kako navode dalje, odgovornost za nepotpisivanje Kolektivog ugovora snosi i Vlada Kantona Sarajevo koja nije imala sluha za zahtjeve Sindikata koji su umanjeni za 75 posto od prvobitno postavljenih, za razliku od zahtjeva nekih drugih sindikata kojima je udovoljavala bez bilo kakvih finansijskih projekcija i pregovora.

- Na korigovane zahtjeva ovog Sindikata, od Vlade „šestorke“ dobili smo odgovor da čekamo mart 2020. godine, te da planiramo dugoročan štrajk, da štrajkujemo do nekih izbora, do neke smjene Vlade, do neke nove koalicione vlade koje će nam dati to što tražimo jer od vlade „šestorke“ nećemo dobiti ništa. Evo i mi ovom prilikom postavljamo kontrapitanje premijeru Forti, kao i njegom prethodniku Nenadiću - Kkako je Vlada Kantona Sarajevo dozvolila i još uvijek dozvoljava da djelatnost zdravstva, jedina djelatnost u KS, nema zaključen kolektivni ugovor, te kako je ta ista Vlada dozvolila da se i dalje postupa po aktima koji su donošenjem prvo presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 09 0 U 028698 17 U od 11. februara 2019. godine, a zatim i presude Vrhovnog suda Federacije BiH broj: 09 0 U 034555 20 Uvp od 2. jula 2020. po sili zakona poništeni – kažu u Sindikatu.

Naglašavaju kako je tačno da su medicinski radnici prvi front odbrane u zdravstvu, pa i za vrijeme pandemije uzrokovane koronavirusom.

- Uz medicinske radnike, na prvom frontu borbe protiv COVID-19 ne smijemo zaboraviti ni spremačice, vozače, portire i radnike drugih profesija koji su radili i rade u Covid ambulantama, trijažnim punktovima i u kontaktu su sa covid-pacijentima. Također, ne možemo, a da ne spomenemo da je jedan broj medicinskih radnika određenih profesija pružio otpor radu u Covid ambulantama i trijažnim punktovima, obraćajući se po tom pitanju i inspekciji rada u jeku pandemije koronavirusa. Nezdravstveni kadar ili kako ih premijer Forto zove „administracija koja radi u zdravstvu“, kao i zdravstveni saradnici, iako većina njih nije na prvom frontu borbe protiv pandemije koronavirusom, ipak su svi oni svakodnevno dolazili i dolaze na posao, bez skraćenog radnog vremena, bez slobodnih dana i bez obustavljanja rada sa strankama ili online rada od kuće za razliku od radnika u brojnim djelatnosti, pogotovo u javnom sektoru

Teret korone snose na različite načine svi radnici u zdravstvu 

Dakle, teret korone snose na različite načine svi radnici u zdravstvu i svi radnici uopće, tako da radnici u svim djelatnostima, pa i svi radnici u djelatnosti zdravstva bez obzira na profesiju trebaju i moraju biti fokus ove i svake druge Vlade, a ne samo zdravstveni radnici – naglašavaju u Sindikatu.

Podsjećaju premijera Fortu na tekst svečane izjave koju je on i ostali članovi Vlade Kantona Sarajevo dali nakon imenovanja, obavezujući se, između ostalog, da štite ravnopravnost svih građana.

- Imajući u vidu odgovor premijera KS dat na pomenutoj sjednici Skupštine KS i konkretno postavljeno pitanje koja glasi: ctt: „Kako mislite riješiti štrajk radnika u zdravstvu? Sindikat je 22 mjeseca bez kolektivnog ugovora, u generalnom štrajku su zbog nepotpisivanja istog.“ lako se zaključuje da premijer KS na postavljeno pitanje nije dao konkretan odgovor već je svoj odgovor bazirao na klasičnim neistinama i spinu, baš kako je to radio i u prvom dijelu mandata.

Sugerišemo premijeru Forti da prestane minimizirati Sindikat radnika u zdravstvu u KS i da ga uvažava kao ravnopravnog socijalnog partnera, te da energiju i vrijeme koje troši ocjenjujući kako radi ovaj Sindikat usmjeri na rješavanje trenutnih problema, uključujući i otklanjanje posljedica poništenog upravnog akta, koji zasigurno može imati dalekosežne posljedice po budžet KS – stoji u saopćenju Sindikata radnika u zdravstvu KS.