Demobilisani borci s područja Bosanskopodirnjskog kantona (BPK) Goražde od jučer mogu podnositi zahtjeve za egzistencijalnu naknadu, na temelju javnog poziva koji je raspisalo resorno kantonalno ministarstvo.

Ministar za boračka pitanja Edin Aganović na današnjoj pres-konferenciji podsjetio je da će se obračun egzistencijalne naknade vršiti po koeficijentu 0,8, odnosno četiri KM po mjesecu učešća u ratu, što je utvrdila Vlada BPK na posljednjoj sjednici.

Podsjetio je da je Vlada obavezna najmanje jedanput godišnje utvrđivati visinu koeficijenta na temelju kojeg će se vršiti obračun egzistencijalne naknade što je pravo koje je utvrđeno nedavnim izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica BPK.

- Poslali smo instrukcije prema službama za boračko-invalidsku zaštitu lokalnih zajednica u sastavu BPK Goražde, u smislu na koji način se ostvaruje pravo, a demobilisani branioci mogu podnositi zahtjeve za njegovo ostvarivanje. Prema informacijama službi za BIZ, koje su imale zaprimljene zahtjeve i prije objave javnog poziva, ministarstvo će nastojati otkloniti pravnu prepreku jednim internim aktom i prihvatiti sve one zahtjeve koji su podneseni nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima i članova njihovih porodica u BPK Goražde, a to je 4. januar 2020. godine - pojasnio je Aganović.

Naglasio je da pravo na egzistencijalnu naknadu imaju pripadnici boračke populacije koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih najmanje godinu dana, a isto toliko su proveli u oružanim snagama u vrijeme rata.

- Svi oni korisnici koji podnesu zahtjeve do 31. januara ući će u pravo od februara 2020. godine i tada ćemo imati i tačan broj korisnika koji ostvaruju ovo pravo. Na evidenciji nezaposlenih je 260 osoba ali to ne znači i da svi oni ispunjavaju uslove za egzistencijalnu naknadu - istakao je ministar za boračka pitanja BPK Goražde.

BPK Goražde je prvi i jedini u FBiH koji je ispunio obavezu u skladu sa federalnim propisima i uveo egzistencijalnu naknadu za nezaposlene demobilisane branioce mlađe od 57 godina.

Resorni ministar dodao je da je u toku postupak za donošenje podzakonskih akata koji proizilaze iz zakona te definisanju kriterija za ostvarivanje ostalih prava pripadnika boračke populacije.