- Dakle, to su najznačajniji problemi, a imamo probleme, ali nešto manje, kad je u pitanju efikasnost sistema i kvalitet sudskog sistema - dodao je.

Po njegovim riječima, za stanje u pravosuđu najodgovornije je ono tijelo koje je po zakonu dobilo zadatak da osigura da to pravosuđe djeluje nepristrasno, nezavisno i da imamo stručnost u pravosudnom sistemu.

- Po prirodi stvari, najodgovorniji za stanje u pravosuđu je regulator, odnosno Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV). Značajan dio odgovornosti za slabosti sudskog sistema svakako snosi i zakonodavna i izvršna vlast, a dio odgovornosti snosi i međunarodna zajednica - smatra Nezirović.

Po njegovim riječima, kada je u pitanju odgovornost VSTV-a BiH, potpuno je jasno da je ta institucija, čiji je i on član, „već nekoliko godina u ozbiljnoj krizi i može se reći da je na određen način i dezorijentisana“.

- Prva mjera reformska, koja nije samo reformska mjera, nego je uslov za dalju reformu pravosuđu, je izmjena Zakona o VSTV-u, a s druge strane izmjena ponašanja samih članova Vijeća. Kada je u pitanju novi zakon o VSTV-u, bilo bi dobro, i već na toj tački će se vidjeti da li zaista postoji stvarna i ozbiljna reformska volja, da se prije svega u roku od nekoliko mjeseci, najkasnije do kraja ove godine, usvoje hitne izmjene Zakona o VSTV-u - ističe Nezirović.