- Prvu stvar koju smo uradili je da smo stali na sive tokove novca donoseći dva zakona o unutrašnjem platnom prometu i zakon o finansijskom poslovanju. To je jako povećalo javne prihode, kojima se opet rješava socijala – kazao je Novalić.  

Ističe da je Zakon o radu donio novih 30.000 radnih mjesta.

- To je gotovo pa nevjerovatno. Osim toga, ograničili smo neke potrošnje koje su bile veoma štetne, naprimjer donijeli smo registar parafiskalnih nameta. Također, izmijenjen je Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama tako da javni sektor ne može beskonačno trošiti i iz budućnosti posuđivati pare i izazivati nelikvidnost – rekao je Novalić.  

Kaže da su se sa usvojenim zakonima povećali prihodi sa tri milijarde i šesto na pet milijardi i šesto KM samo u Federaciji BiH. 

- To je bilo dovoljno da možemo rješavati socijalna pitanja. To i dramatično povećanje broja zaposlenih, do sada 67.000, omogućilo je da možemo riješiti socijalna pitanja. Penzioni fond je bio u minusu 226 miliona, a danas je u plusu 80 miliona KM, a penzije su za trećinu veće. Napominjem da smo i svim boračkim populacijama značajno povećali prava – konstatovao je Novalić.  

Dodao je da ono što nije urađeno je to da nisu uvedeni fiskalni zakoni o doprinosima i porezu na dohodak, što je trebalo da značajno smanji obaveze.

- Nismo uspjeli složiti interese, imaju mnogi strah od tih zakona, prije svega mislim što ih nedovoljno poznaju – poručio je Novalić.