- Bili smo nezadovoljni nekim članovima u novim pedagoškim standardima. Dobili smo obećanje da će doći do ispravke. Naime, propisano je da je 11 i više učenika s poteškoćama u razvoju u jednoj školi potrebno za normu defektologa, gdje nije uzet u obzir edukacijsko rehabilitacijski postupak koji defektolozi rade. Očekujemo da se to prepravi - kaže Enita Bašić, zaposlenica Centra za razvoj inkluzivne prakse iz Banovića.

U Ministarstvu obrazovanja za Faktor je potvrđeno da će puna norma za defektologa, u školama gdje se obavlja samo izrada programa za djecu s poteškoćama, biti 11 i više učenika. Međutim, tamo gdje se pored izrade programa, provodi edukacijsko-rehabilitacijski postupak, za punu normu će biti potrebno šest i više učenika, dok će pola norme biti potrebno četri do pet učenika.

- Norma za defektologe od 11 učenika s poteškoćama u razvoju je previsoka, pa su oni prinuđeni da rade u 2-3 škole istovremeno. Također, taj broj od 11 djece je previše za defektologa, a samim tim je manja pomoć za svako dijete - kaže Vahidin Nurikić iz Udruženja građana "Imam pravo", koje pruža podršku porodicama s djecom koja imaju poteškoće u razvoju.

Novim pedagoškim standardima, između ostalog, uvode se i asistenti u nastavu za djecu s poteškoćama u razvoju, od prvog razreda osnovne pa sve do kraja srednje škole. Inkluzivni tim škole će praviti procjenu kojoj djeci treba asistent, pa će na osnovu toga ići sa zahtjevom za raspisivanje konkursa za asistenta, a taj posao će obavljati nastavnici.

Pored toga, Centri za razvoj inkluzivnih praksi (CRIP) u Banovićima i Gradačcu, nastavit će da rade, a škole će odlučivati da li će raditi s određenim djetetom ili će dijeće ići u CRIP.