Sadašnja minimalna plaća u Federaciji BiH iznosi 543 KM.

Prijedlog 70 posto od prosječne plaće u FBiH 

Na nedavnoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH na dnevnom redu su se našle izmjene Zakona o doprinosima, Zakona o porezu na dohodak i Nacrt zakona o minimalnoj plaći od 1.000 KM. Sve tri tačke su skinute sa dnevnog reda i dato je u obavezu Vladi FBiH da utvrdi zakon o minimalnoj plaći, a koji će se prethodno dogovoriti na Ekonomsko-socijalnom vijeću.

VEZANI TEKST - Šta se očekuje od Vlade FBiH u vezi sa zakonima o minimalnoj plaći od 1.000 KM, porezima i doprinosima?

Prijedlog minimalne plaće od 1.000 KM bio je Saveza samostalnih sindikata BiH čiji je predsjednik Selvedin Šatorović.

- Vlada Federacije BiH (Federalno ministartsvo finansija) jučer je dostavila nacrt zakona o minimalnoj plaći koji bismo mi trebali danas razmatrati. Nismo praktično mogli ostvariti ni unutrašnju komunikaciju, odnosno, konsultacije za granskim sindikatima jer je kratko vrijeme, danas je sjednica. Danas prije sjednice imamo kolegij, pokušat ćemo da analiziramo sam nacrt.

On je sam po sebi delikatan, neki instituti tamo nisu jasno definisani, kako doći do usklađivanja najniže plaće u smislu da se može vanredno usklađivati minimalna plaća. Pretpostaviti je da je prijedlog Vlade da minimalna plaća bude 70 posto od prosječne plaće u FBiH, govorimo o bruto iznosu minimalne plaće. To je nekih 722 KM, a primjena da bude od 1. januara 2023. - govori nam Bektić.

Kaže kako je puno nepoznanica u vezi s nacrtom zakona o minimalnoj plaći.

Zanemarila bi se inflacija 

- Imamo puno instituta koji čine dodatak na plaću, noćni, prekovremeni rad, uvjeti rada, koji su nedefinisani, pogotovo tamo gdje nema kolektivnih ugovora kako će se poslodavci ponašati, ni to ne znamo. Mi smo predlagali 70 posto u okvirima postojećih zakonskih rješenja, pretpostavljamo da Vlada apstrakciju pravi na nove zakone o porezu na dohodak, i doprinose. Uvjet svih uvjeta su ova dva fiskalna zakona.

Zbog toga ni mi sami ne znamo šta je Federalna vlada danas pripremila. Pokušavam da vidim da ovi mehanizmi instituta budu jasno napisani ako se već dođe do nekog prijedloga i konsenzusa među socijalnim partnerima da možemo dati saglasnosti da ide u tom pravcu, ali je potrebna dorada jer očito neko ovo radi "preko koljena" - kaže Bektić i dodaje:

- Ako bi od 1. januara 2023. godine bruto minimalna plaća iznosila 722 KM, time bismo napravili loš potez jer bi se zanemarila inflacija, već je sada sve drastično poskupjelo. Ako bi sve otišlo 100 posto, imali bismo manja primanja nego sada.