Javni poziv se odnosi na prikupljanje prijava za odabir korisnika nepovratnih sredstava koja se dodjeljuju obrtnicima / samostalnim preduzetnicima i MSP (malim i srednjim preduzećima) za sufinansiranje njihovih start-up projekata u cilju pružanja podrške održivom povratku na prostoru BiH, navedeno je na stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Pravo na dodjelu sredstava imaju obrtnici / samostalni preduzetnici i MSP, a koji su osnovani kao poslovni subjekti, odnosno su osnovani sa ciljem ostvarivanja profita vršenjem registrirane djelatnosti ili su pokrenuli postupak registracije poslovnog subjekta.

Pravo na dodjelu sredstava imaju i oni koji danom apliciranja imaju najmanje jednog prijavljenog zaposlenika, čiji su vlasnici ili osnivači povratnici ili članovi povratničkih domaćinstava, u prijeratno mjesto prebivališta na području Brčko Distrikta i općina Federacije Bosne i Hercegovine ili manjinski povratnici u prijeratno mjesto prebivališta na području Republike Srpske.

Također, pravo na dodjelu sredstava imaju i oni koji su u početnoj fazi poslovanja, maksimalno do 18 mjeseci starosti na dan objave javnog poziva, oni koji su danom apliciranja registrirani ili se nalaze u fazi registracije, po važećim zakonskim propisima i obrtnici / samostalni preduzetnici registrovani u općini povratka, kao i oni koji imaju konkretnu poslovnu ideju za razvoj ili proširenje sopstvenog biznisa.

Nisu prihvatljive aplikacije start-up firmi čija je osnovna djelatnost u oblasti namjenske industrije i igara na sreću, koje su registrirane kao radnje "u pripremi", "za privremeni", "za sezonski rad" i slično, kao i dopunske ili dodatne djelatnosti, te komercijalna/nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva i zadruge.

Pravo na dodjelu sredstava imaju subjekti ako ispunjavaju navedene uslove i imaju registrovanu djelatnost na području općina u RS-u, Brčko Distriktu i na području općina u entitetu FBiH: Odžak, Orašje, Domaljevac-Bosanski Šamac, Čelić, Doboj Istok, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Sapna, Teočak, Goražde , Foča FBiH, Pale FBiH, Prozor-Rama, Ravno, Stolac, Čapljina, Mostar, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa, Bužim, Busovača, Fojnica, Gornji Vakuf-Uskoplje, Vitez, Dobretići, Donji Vakuf, Jajce, Kiseljak, Doboj Jug, Olovo, Vareš, Zavidovići i Žepče.

Nepovratna sredstva će se koristiti za izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata, nabavku osnovnih sredstava, opreme i alata, unajmljivanje poslovnog prostora / objekta, ulaganje u obrtna sredstva, edukaciju i obuku vlasnika / uposlenika (do 20 posto od ukupne vrijednosti investicije).

Uplata sredstava će se izvršiti na račun korisnika, a nakon dostavljanja instrumenata osiguranja za uredno ispunjenje obaveza iz ugovora i predračuna za planirana ulaganja, ili ako je to ugovorom definisano, za plaćanje direktno na račun firme (dobavljača), a prema dostavljenim predračunima za planiranu nabavku, u iznosu do maksimalno 15.000 KM.

Konačan iznos sredstava koji će biti odobren po svakom pojedinačnom projektu, zavisit će od projekta, vrste djelatnosti i ocjene biznis plana od strane Komisije za razmatranje prijava na javni poziv, kao i broja zaprimljenih prijava sa ispunjenim općim uslovima i ukupnog budžeta izdvojenog za ovaj program po regionalnom principu, navedeno je iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Veći iznosi sredstava odobrit će se za projekte koji se odnose na proizvodne djelatnosti, tradicionalne i stare zanate, te projekte koje pokreću osobe mlađe životne dobi (do 35 godina), te aplikante koji do sada nisu koristili pomoć iz drugih izvora, a što će biti regulisano posebnim pravilnikom.

Cilj je da se poveća stepen održivosti, razvoj i jačanje startup-a u vlasništvu povratnika.

Korisnici se ugovorom obavezuju da će se predmetnim biznisom nastaviti baviti u periodu ne kraćem od 24 mjeseca od dana dodjele granta, što će dokazati dostavljanjem izvještaja o radu na godišnjem nivou. Isti će u navedenom periodu biti predmet kontrola na terenu koje će provoditi Komisije za monitoring Ministarstva.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.