Zbog neispunjavanja postavljenih uvjeta, odnosno neusaglašavanja IPARD operativne strukture,  Bosna i Hercegovina neće biti u mogućnosti da u povoljnijoj formi koristi raspoloživa pretpristupna sredstva EU za ruralni razvoj u periodu 2014 -2020. Pod znakom pitanja su i pretpristupna sredstva za ruralni razvoj i u narednom periodu finansiranja od 2021. – 2027. godine.

Potvrđeno je to Faktoru u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, na upit u kojoj mjeri BiH koristi ili će u narednom periodu koristiti ogroman evropski novac koji joj je na reaspolaganju kroz IPARD pretpristupni instrument (Instrument for Pre-accession Assistance Rural Development).

Radi se o pretpristupnoj pomoći EU, namijenjenoj poljoprivredi i ruralnom razvoju zemalja kandidata i potencijalnih kandidata.

- Poređenja radi, za period 2014. -2020. susjedne zemlje imaju na raspolaganju oko 1,15 milijardi eura, od čega Turska 801 milion, Srbija 175 miliona, Crna Gora 39 miliona, Albanija 71 milion i Sjeverna Makedonija 60 miliona EUR-a, dok će BiH na raspolaganju 30 miliona eura. Od toga će poljoprivrednicima biti izdvojeno samo 14, 8 miliona eura – objašnjavaju u Ministarstvu.

Upitani zašto je to tako i koji su razlozi što većeg nekorištenja ovih sredstava, u Ministarstvu objašnjavaju da je nezaobilazni preduvjet za korištenje IPARD sredstava uspostavljen pravni i institucionalni okvir.  

Konkretno, u periodu 2014. – 2020. Evropska komisija direktno, kroz svoje uredbe traži, da BiH uspostavi potrebne operativne strukture za pristup području politike poljoprivrede i ruralnog razvoja (upravljački organ i agencija za IPARD plaćanja). 

- Iako je BiH, još od 2008. godine upoznata sa kriterijima koje je potrebno ispuniti za korištenje sredstava pretpristupne pomoći u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, odnosno zahtjeva za uspostavljanje IPARD operativne strukture, u BiH nije postignut dogovor o modelu uspostavljanju ovih struktura. Radi toga je EK suspendovala projekte iz IPA 2008 i IPA 2010 i obustavila dalju pomoć za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja – kažu u Ministarstvu.   

Poljoprivrednici u BiH trpe zbog  administrativnih zavrzlama  

IPA II programom uveden je novi, tzv. sektorski pristup kojim su uspostavljeni kriteriji za dobijanje ovih sredstava. Prvi i ključni  preduslov koji zemlja treba da ispuni da bi mogla da koristi novac je postojanje cjelodržavnog strateškog dokumenta za određeni sektor.

- Iako je to predstavnicima vlasti u BiH to bilo poznato još od 2014.godine, tek je početkom 2018.godine Parlamentarna skupština BiH usvojila Strateški plan ruralnog razvoja BiH (2018- - 2021.), okvirni dokument, nakon što je postignut politički dogovor u vezi s tim – objašnjavaju u Ministarstvu, kazavši da su oni učinili sve što je u njihovoj moći kako bi ovaj problem bio prevaziđen.   

Ipak, za korištenje sredstava, zemlja korisnica mora imati izrađene strateške dokumente neophodne za povlačenje novca, kao što je IPARD Program, kojeg treba prihvatiti Evropska komisija.

- S obzirom na specifičnosti administrativnog uređenja, odnosno organizacije, Bosne i Hercegovine, uspostava IPARD operativne strukture u BiH nema rezultat sličan u drugim zemljama pristupnicama iz regiona koje su prošle ovu fazu. Razlog su, svakako, Ustavom dodijeljene nadležnosti u oblasti poljoprivrede, uključujući i sistem isplate novčanih podrški, koje su isključivo na entitetskom i kantonalnom nivou, dok su sa druge strane, zahtjevi EU kada je IPARD struktura u pitanju jasni - da je u zemljama kandidatima neophodno uspostaviti jedinstvenu strukturu za cijelu zemlju. Iz ovih razloga, pitanje uspostave IPARD strukture, iako je na dnevnom redu već duži niz godina, još nije riješeno i treba ga rješavati u okviru svih aktivnosti evropskih integracija i ispunjenja uvjeta za pristupanje EU – kažu u Ministarstvu.