- Ažurirani su spiskovi naših sugrađana starosti preko 65 godina, dostavljeni prema Zavodu zdravstvenog osiguranja, koji će po mjesnim podurčjima obezbijediti da se preko volontera Crvenog križa dostavljaju lijekovi koji su propisani kao redovna terapija. To započinjemo u ponedjeljak, a naši sugrađani im sve što im treba mogu reći volonterima, neka kažu na koji način da im pomognemo – poručila je Glamoč.

Istakla je i da veliki broj građana Kantona Sarajevo pita kada će u funkciju biti stavljen gradski prijevoz. Naglasila je da se poštuju nardbe Federalnog štaba, te da iako svi razumiju situaciju, zbog čuvanja zdravlja svih građana do daljeg prijevoz neće biti u funkciji.

Dezinfekcije po zgradama koje se trenutno obavljaju su redovne, a ukoliko bude potrebe one će se nastaviti.