Treba biti svjestan da Ruska Federacija još nije upotrijebila svu vatrenu moć koju može da primijeni, niti su jedinice upotrebljene u punom sadejstvu sa avijacijom i artiljerijom jer je nedostajalo efikasnog komandovanja i koordinacije na taktičkom nivou vođenja operacije. Ograničavajući faktor ruske armade je očigledno nizak nivo obučenosti i nedostatak discipline, posebno komandnog kadra na nižem nivou.

VEZANI TEKST - Ruska vojska izvela je silovit zračni udar na glavni trg u Harkovu, granatirali i porodilište blizu Kijeva

Drugi ograničavajući faktor je sporost manevra mehanizovane armije u geografskoj prostoriji dubokog blata jer ne možete koristiti prednost terena i zato jedinicama treba dva puta više vremena da se pozicioniraju za napad što otvara vrata za ukrajinske vrlo precizne i devastirajuće zasjede. Najveći ograničavajući faktor jesu borbena dejstva u urbanom okruženju, gdje ste primorani da koristite definisane pravce odnosno ulice i trgove kako bi napredovali. Također, primorani ste da se krećete u koloni u kojoj su oklopno mehanizovane jedinice najranjivije.

Sve to daje prednost braniocima da sa vrlo oskudnim sredstvima pa i Molotovljevim koktelima zapriječavaju pokrete i kanališu kretanje protivnika kako bi ih uveli u ulice sa dobro pripremljenim zasjedama. Po snimkama koje se vrte po društvenim mrežama vidi se da Ukrajinci koriste blisku i protivoklopnu i pješadijsku borbu kako bi izbjegli rusko sadejstvo pješadije sa artiljerijom i avijacijom jer bi Rusi zbog blizine mogli pogoditi vlastite trupe. Bez obzira na kolone od po 40-ak kilometara o kojima bruji cijeli svijet, a koje idu ka Kijevu, borba u urbanom okruženju je najteža vojna operacija i takva vojna akcija zahtijeva veliku koncentraciju snaga posebno da se zauzme višemilionski grad. Rusi će vrlo teško i uz velike žrtve pokušati i eventualno na kraju i uspjeti da zauzmu Kijev čija odbrana zavisi od stalnog povećavanja stope gubitaka Rusima, od unutrašnje organizacije snabdijevanja branioca oružjem, municijom, hranom, vodom i zbrinjavanjem ranjenih. 

VEZANI TEKST - Pogledajte kako turski dron Bayraktar uništava ruska vozila u Ukrajini

Isto tako treba biti svjestan da ni Ukrajinci nisu do sada poduzeli veće odbrambene operacije kontraudara na nastupajuće ruske jedinice što je također otvorena opcija. Za sada Ukrajinci vrlo učestalo uznemiravaju pozadinu ruskih napadnih kolona sa kratkim artiljerijskim baražima, zasjedama manjih formacija specijalnih snaga ili koordiniranim djelovanjem i to sa više taktičkih borbenih dronova Bayraktar TB-2 ciljajući kolone sa logistikom i gorivom. To je najbolji demant informacije da snage Ruske Federacije kontrolišu nebo iznad Ukrajine jer više dronova u isto vrijeme napada ruske trupe i to uglavnom tenkove, logistiku i protivzračne sisteme koje zatiču u pokretu ili na položaju. 

Ono što će se sasvim sigurno povećati su neselektivni artiljerijski i zračni udari na urbane centre, odnosno na civilno stanovništvo kako bi se uzdrmao vrlo visok moral ukrajinske vojske. Naredni sati i dani i odbrana ili pad Kijeva odlučit će dalji tok ruske invazije, kao i budućnost Evrope i njenih vrijednosti. Jedno je sigurno - Rusi moraju povratiti poljuljani ugled svojoj vojnoj sili i tu neće birati sredstva.