Urgentni centar na jednom mjestu bi, pored kliničke i specijalističke ambulante, laboratorije, kabineta za CT i magnetnu rezonancu, imao operacione sale te oko 20 bolničkih kreveta u dnevnoj bolnici.

Direktor UKC-a Vahid Jusufović kaže kako se o urgentnom centru govori već godinama, a taj segment zdravstvene usluge predstavlja jedan od uvjeta za akreditaciju medicinskih standarda.

- Prema idejnom projektu, riječ je o četveroetažnom objektu koji bi se nalazio u blizini bolnice Gradina, tačnije na mjestu postojećeg improvizovanog parkinga. Ukupna površina je okvirno 3.600 metara kvadratnih korisnog prostora, a naslanjat će se na dva ili tri mjesta sa ostalim dijelom bolnice Gradina - rekao je Jusufović.

Također, dodao je, bilo bi riješeno i pitanje centralne apoteke, a planirano je i razvođenje medicinskih plinova u cijelom objektu kao i formiranje parking prostora.

Vrijednost građevinskih radova procijenjena je između pet i šest miliona KM, dok bi nabavka opreme iziskivala puno više novca, oko 20 miliona maraka.

- Urgentni centar je historijska prekretnica u samoj organizaciji hitne medicinske pomoći jer mi na godišnjem nivou imamo između 3.600 i 3.700 hitnih operativnih zahvata u općoj ili lokalnoj anesteziji, a shodno dosadašnjoj organiziranosti službi, pacijenti su se zbrinjavali na više mjesta u bolnici - kaže Šekib Umihanić, pomoćnik direktora UKC-a za medicinske poslove.

Ističe da bi izgradnjom urgentnog centra sve aktivnosti u vezi sa zbrinjavanjem hitnog urgentnog pacijenta bile centralizovane.

Ovaj projekat je moguće realizirati putem javno-privatnog partnerstva. Određeni investitori, rečeno je danas, već su iskazali zainteresiranost, a javni poziv za apliciranje bi mogao biti raspisan krajem iduće godine.