Komisija za ljudska prava i slobode pri Gradskom vijeću Tuzla danas je nakon obilaska vatrom zahvaćenog terena, te nakon prezentiranja snimaka javnosti o razmjerama požara, shodno proceduri za angažovanje vojnog helikoptera, uputila zahtjev Ministarstvu sigurnosti BiH, koje je zatim upućeno Ministarstvu odbrane BiH, te je donesena naredba Komande Oružanih snaga BiH da se za sutra ujutro pripremi vojni helikopter za gašenje požara.

- Nije moguće da se danas uputi helikopter iz razloga što je izvršena njegova prenamjena za prevoz lica u slučaju potrebe zbog koronavirusa, ali će do ujutro helikopter biti u potpunosti spreman za djelovanje u gašenju požara, ukoliko eventualno ne bude ugašen – navodi se u zvaničnom saopštenju koje potpisuje predsjednik Komisije Mirnes Ajanović.