- Dejtonski sporazum je bio koristan da se postigne mir. Da se razoružaju vojske sva tri naroda - kazao je Šešelj.

On je dodao i da je potpuno neprihvatljivo da se ujedno rješavaju sudbine Bosne i Hercegovine i Kosova.

- Dejtonski sporazum se može mijenjati samo kad se usaglase velike sile. Vidjeli smo da je Rusija protiv. Kosovo je u nadležnosti Vijeća sigurnosti UN-a. To su dvije odvojene stvari. Ja jesam za principijelnu podjelu. Republika Srpska mora dobiti 49 posto teritorije, i imati izlazak na Jadransko more - kazao je Šešelj gostujući na Pink TV. 

Izlaz na more jedan je od šest stratetiških ciljeva usvojenih na 16. sjednici Skupštine Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini održanoj 12. maja 1992. godine u Banjoj Luci. 

Osuđeni ratni zločinac Radovan Karadžić prezentirao je šest strateških ciljeva srpskog naroda u BiH.

Šesti strateški cilj je izlaz "Srpske Republike BiH" na more. 

- To smo stavili u našoj hijerarhiji na šesto mjesto. Nije to nevažno, to je vrlo važno, ali ima važnije od važnijega, ima izglednije od izglednijega. Mi ne znamo koliko je izgledno to, ali mi moramo samo znati da je naš interes i cilj, da prije svega Hercegovina, koja je izlazila u svojoj historiji na more, izađe ponovo na more, to jeste, moramo dio teritorije koja je tamo učiniti spornom i ne prikazati taj prostor kao dio Hrvatske države radi toga što je nepošteno, nečasno, nekorektno, povučena granica između Hrvatske i drugih dijelova.

To je granica, streteška granica, Zapada prema pravoslavlju. To je granica protiv Srba protiv Rusa, to je granica protiv istočnog svijeta, protiv pravoslavlja.

Ta granica je smiješna i samo ko vidi konfiguraciju te hrvatske obale vidi da je to rađeno nesiguro i sa jednom namjerom da se ovi dijelovi drže što dalje od mora, srpski dijelovi tog mora, pri čemu bi se na Crnu Goru vršio zelenaški, odnosno udar da se i odatle Srbija otjera značajno na Cetinju, nažalost, dok u cjelini Srpske Crne Gore i to značajne, ali u saradnji sa 30-35 posto muslimanskih, odnosno šiptarskih interesa tamo, te snage su mogle da ugroze objedinjavanje srpskih zemalja, prije svega Srbije i Crne Gore, čime se izlazak srpskih zemalja Srbije i Crne Gore osigurava izlazak na more - kazao je u maju 1992. godine Karadžić.