Podsjećamo, na društvenim mrežama u posljednjih nekoliko dana pojavile su se fotografije iz tuzlanskog naselja Solina, tačnije iza nove zgrade namijenjene za raseljene i socijalno ugrožene porodice koje trenutno žive u kolektivnom centru Mihatovići. Na fotografijama se može vidjeti asfaltiran požarni put iza zgrade, a u sredini jedne asfaltirane trake je bandera Elektroprivrede BiH.

- U proteklom periodu predstavnici JP "Elektroprivreda" BiH su u nekoliko navrata izlazili na teren, te je izmješten jedan dio elektro mreže, zbog koje nije bilo moguće izvođenje radova na izgradnji objekata "lamela A". Međutim, kada je u pitanju izmještanje dalekovoda sa slijepe saobraćajnice, odnosno vatrogasnog pristupnog puta, radi se o o većem zahvatu za čije izmještanje su potrebna znatna finasijska sredstva, koja su u obavezi vlasnika objekta, odnosno Grada Tuzla - navode za Faktor u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica.

Oni podsjećaju, da je u realizaciji projekta obaveza Grada bila obezbjeđenje lokacije za izgradnju objekta i svih infrastrukturnih priključaka objekta, što je ujedno i kontribucija Grada Tuzla. Dodaju i da je do sada, tokom implementacije projekta na području Tuzlanskog Kantona, uspješnom saradnjom lokalne zajednice i JP "Elektroprivreda" BiH, završeno izmještanje dalekovoda na dva gradilišta te će se po istom principu izvršiti izmještanje dalekovoda na gradilištu Solina.

- Radovi na izgradnji objekata na gradilištu Solina su u završnoj fazi, s tim da je izvođač radova samoinicijativno završio asfaltiranje vatrogasnog pristupnog puta, ne čekavši izmještanje dalekovoda. Predstavnici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i nadzornog organa su 22.04.2020. godine izvršili pregled do sada izvedenih radova i konstatovali nedostatke, koje je potrebno da Izvođač otkloni do ugovorenog roka. Između ostalog navedeno je i rješavanje problema vatrogasnog pristupnog puta - navode u Ministarstvu.

kažu i da će Grad Tuzla navedenu problematiku, kao i sve infrastrukturne priključke riješiti prije izdavanja Upotrebne dozvole jer su radovi na izgradnji objekata na svim lamelama u završnoj fazi.

- Time će se ispoštovati obaveze svih učesnika u projektu - poručili su iz Ministarstva.