Vlada kao i Skupština KS su u stalnom kontaktu sa Ministarstvom sigurnosti BiH kao i Ambasadom Republike Turske radi konsultacija i koordinacije za osiguranje drugih vidova pomoći unesrećenim građanima i područjima pogođenim zemljotresima.

Još nisu utvrđeni tačni termini odlaska medicinskih timova Opće bolnice. 

Za vođe ekipa imenovani su prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, dr. Severin Žujo, dr. Amina Krupalija Solak, dr. Ednan Drljević i dr. Salko Pašović.