Konkursom se traži 16 medicinskih sestara-tehničara, zatim četiri akušersko-ginekološke sestre ili tehničara i šest pedijatrijskih sestara ili tehničara.

Osim općih uvjeta za medicinska sestra treba da ima završenu srednju medicinsku školu, smjer medicinska sestra tehničar, zatim položen stručni ispit, radno iskustvo šest mjeseci u struci. Neophodno je i da ima važeću licencu za samostalan rad, da poznaje jedan strani jezik te da zna raditi na računaru.

Pored svih ovih uvjeta akušersko-ginekološka sestra treba da ima završenu medicinsku školu, smjer akušersko-ginekološka sestra ili tehničar, a pedijatrijska sestra završenu medicinsku školu, smjer pedijatrijska sestra ili tehničar.

Za ova radna mjesta previđena je osnovna plaća od 1.039 KM.

Javni oglas otvoren je 10 dana, do 17. oktobra 2021. godine.