MUP, pored opasača sa futrolama, za policijske službenike traži i čizme u vrijednosti 44.000 KM bez PDV-a. MUP će ovu nabaku platiti iz budžeta za 2020. godinu, a kriteriji po kojem će se birati dobavljač opreme bit će najniža cijena.

Policiji je neophodno 4.300 opasača sa pripadajućim futrolama i 155 pari taktičkih čizama.

Opasač treba da ima nosač za lampu, futrolu za radio stanicu, futrolu za lisice, futrolu za rezervni okvir, futrolu za pištolj.

Čizma treba da bude kožna, crna, preko gležnja, vodootporna, bez metala, s đonom od gume koja se ne kliže…

Ponuđači opreme moraju imati uvjerenje koje izdaje nadležna institucija ili agencija za kontrolu kvaliteta, a kojom se potvrđuje da na odgovarajući način roba odgovara određenim specifikacijama ili normama.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 20. marta, a ponuđači uz ponudu moraju dostaviti i garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 1,5 odsto od procijenjene vrijednosti za LOT 1 ili oko 18.000 KM.

Ponuđač koji bude izabran morat će da sa 10 posto od vrijednosti ugovora garantuje dobro izvršenje ugovora.