Mi smo za što skorije formiranje vlasti u BiH bez bilo kakvog uvjetovanja, ali uz ispunjavanje našeg uvjeta da se izborno zakonodavstvo prilagodi našim potrebama. Ovako bi se ukratko, ali poprilično precizno, mogao rezimirati odnos HDZ-a prema uspostavi izvršne vlasti u našoj zemlji.

Izmjene Izbornog zakona BiH, ali samo u kontekstu odluke Ustavnog suda BiH u predmetu "Ljubić" i u skladu sa HDZ-ovom specifičnom interpretacijom te odluke, uvjet su koji ta stranka postavlja za formiranje novog saziva Vlade FBiH. Osim što je postavljanje takvog uvjeta u suprotnosti sa tvrdnjom da se HDZ zalaže za hitno formiranje vlasti, u suprotnosti je sa načelima za koja se ta stranka navodno zalaže.

- Usmjerimo sve opstrukcije i prozivanja na saradnju i dijalog, ubrzajmo procese kako bismo što prije vidjeli evropsku BiH – zaključak je posljednjeg saopćenja HDZ-a, u kojem zahtjev za izmjene Izbornog zakona u skladu sa svojim potrebama interpretiraju kao "jedini mogući način kojim bi se osigurala i zaštitila ustavnost i demokratičnost izbornog procesa" te kao garant izbora "legitimnih političkih predstavnika".

"Evropska BiH" i HDZ-ov Izborni zakon su dva međusobno isključujuća pojma. Nije to subjektivna procjena nekog domaćeg političkog oponenta te stranke već stav Evropske komisije iznesen u Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji (EU). I Evropska komisija insistira na izmjenama izbornog zakonodavstva, ali za razliku od HDZ-a, Brisel u prvi plan stavlja potrebu usklađivanja Ustava i Izbornog zakona sa evropskom demokratskom praksom i Konvencijom o ljudskim pravima.

- Potrebne su značajne dodatne reforme kako bi se osiguralo da svi građani mogu ostvarivati svoja politička prava, u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu "Sejdić-Finci" – navodi se u Mišljenju.

Osim što provedbu odluke Ustavnog suda BiH u predmetu "Ljubić" ne vide kao prioritetni zahvat za "evropsku BiH", Brisel isticanjem potrebe da "svi građani ostvaruju svoja politička prava" šalje nedvosmislenu poruku koja se odnosi na HDZ-ov prijedlog izmjena Izbornog zakona, koji podrazumijeva upravo uskraćivanje prava pojedinim građanima na izbor u Dom naroda FBiH.

Evropska komisija tu ne staje. Podsjećaju da je Venecijanska komisija tokom posljednjih pregovora o provedbi odluke "Ljubić" dala preporuke za poboljšanje izbornog okvira i preporuke o tome kako osigurati provedbu izbora u skladu sa evropskim standardima. Protiv tih preporuka bili su zvaničnici HDZ-a.

HDZ, iako žude za "evropskom BiH", nikako da uskladi svoje viđenje Izbornog zakona sa evropskim smjernicama. Ne odnosi se to samo na posljednje preporuke Evropske komisije već i na model koji je prije više od pet godina predlagao tadašnji evropski komesar za proširenje Štefan Füle. Taj je prijedlog također odbio HDZ.

Bezuspješnim pokušajima izmjena izbornog zakonodavstva svjedočimo još od sredine prve decenije novog milenija, ali uprkos toj neslavnoj tradiciji HDZ pokušava ucjenama u rekordnom roku "isposlovati" za tu stranku povoljno rješenje. Koliko HDZ-ova interpretacija odluke u predmetu "Ljubić" ide u prilog opravdanosti zahtjeva te stranke, govori i činjenica da su odustali od apelacije koju je uputila Borjana Krišto, a koja se odnosila na odredbe Ustava FBiH o strukturi Doma naroda FBiH.

Ukoliko u HDZ-u zaista žele vidjeti "evropsku BiH", morat će, za početak, odustati od opstruiranja formiranja vlasti, a zatim i opstruiranja provedbe smjernica koje je Evropska komisija postavila pred BiH ukoliko naša zemlja namjerava dobiti kandidatski status i u konačnici postati članica EU-a. Sve osim toga u najmanju ruku dovodi u pitanje deklarativnu opredijeljenost te stranke ka evropskoj budućnosti BiH.