Predsjednik FBiH Marinko Čavara odbio je molbe za pomilovanje pet osoba koje su pravomoćno osuđene zbog počinjenih krivičnih djela.

Čavara je odbio pomilovati Miodraga Štrpca, Adema Hurema, Adisa Topalovića, Hasana Omerovića i Smajla Skulu.

Odluka o odbijanju molbi za pomilovanje je donesena 26. septembra, a objavljena je u posljednjem izdanju Službenih novina FBiH.

Miodrag Štrbac je u januaru 2011. godine pravomoćno osuđen na 12 godina zatvora zbog ubistva rođaka Jovana Štrpca (23), koje se dogodilo u septembru 2009. godine u Drvaru.

U novembru 2010. godine je Vijeće Vrhovnog suda FBiH razmatralo žalbe na presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je Adem Hurem iz Sarajeva osuđen na 13 i po godina zatvora zbog spolnog odnosa s djetetom, silovanja i rodoskvrnuća. Hurem se teretio za spolno iskorištavanje svoje dvije unuke i to za duži period u Njemačkoj, kao i po povratku u BiH.