Razgovor sa članovima zajedničkog kolegija definirala je kao korisnu diskusiju i dobar početak pred razgovore o izbornoj i ustavnoj reformi u Neumu. Naglasila je kako je Parlament mjesto gdje se razmatraju ključne teme i iznalaze potrebna rješenja bitna za sve građane u BiH.

- Postojeća politička kriza je neprihvatljiva za građane BiH i trebala bi biti neprihvatljiva i delegatima Parlamenta BiH, isto tako kao što je i Evropskoj uniji. Blokade rada institucija BiH obustavljaju sve životne potrebne aktivnosti. EU i sve zemlje članice pozivaju na hitnu deblokadu institucija BiH i puni bezuvjetni povratak koji će omogućiti funkcioniranje institucija – istakla je ona.  

Potcrtala je kako su ona i američki izaslanik Matthew Palmer u našoj zemlji kako bi podržali razgovore koji bi vodili ka konačnom rješenju, i uklanjanju diskriminatornih odredbi Izbornog zakona BiH, koji će unaprijediti integritet izbornog procesa i usklađivanje sa evropskim i međunarodnim standardima.

- Trenutak je važan i treba ga iskoristiti. Vrijeme nam ovoga puta ne ide u prilog i ključno je da ga na pravi način iskoristimo – zaključila je ona.  

Palmer je istakao važnost izborne reforme za jačanje institucionalnog okvira BiH, te poručio da su put izlaska iz trenutne političke krize snažne funkcionalne institucije. Američki izaslanik naglasio je da je važno osigurati integritet izbornog procesa, da svi građani imaju priliku da se ravnopravno kandiduju i učestvuju na izborima za sve nivoe vlasti.

- Ovo u potpunosti podržava perspektivu BiH u vezi sa EU i u skladu je sa Dejtonom, a to je da BiH čine dva entiteta, tri kosntitutivna naroda i Brčko distrikt. Bitno je da su institucije FBiH jake i funkcionalne i da Federacija bude u ravnoteži sa Republikom Srpskom, što će omogućiti funkcionalan dejtonski sistem, koji će svim građanima pružati i davati dobre usluge.

Za postizanje sporazuma ostalo je jako malo vremena. Vrlo je bitno da se izbori održe kako je planirano na jesen, a izmjene moraju biti napravljene šest mjeseci prije održavanja izbora – naglasio je Palmer.