- Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su konačne i pravomoćne na cijelom području BiH. Ovakvi pokušaji podrivanja ustavno-pravnog poretka zemlje su protiv temeljnih načela vladavine prava, te nisu prihvatljivi - rekla je ona, saopćila je press služba Vijeća Evrope. 

Poručila je kako Vijeće Evrope podržava autoritet Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

- Ustavni sud ostaje institucionalni garant zaštite ljudskih prava i vladavine prava u zemlji, što je potvrđeno i presudama Evropskog suda za ljudska prava. Mora se osigurati pravna sigurnost za sve građane Bosne i Hercegovine - rekla je Pejčinović Burić.

Ona je naglasila kako će Vijeće Evrope nastaviti pomagati i podržavati Bosnu i Hercegovinu u provedbi njene reformske agende, usmjerene na jačanje ljudskih prava, demokratije i vladavine prava.