Ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača sastao se danas sa predstavnicima penzionera u Federaciji, tačnije, Redžom Mehićem, predsjednikom Saveza udruženja penzionera FBiH i Ivanom Kožulom, predsjednikom Saveza kantonalnih udruga umirovljenika. Ovom prilikom je potpisan ugovor o saradnji, korištenju i načinu utroška raspoloživih finansijskih sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2019. godinu u iznosu od 80.000 KM.

Razgovarano je o saradnji koju su ministarstvo i savezi ostvarili u proteklom periodu i problemima s kojima se ova udruženja susreću u svom radu. Dogovoreno je da će, s ciljem transparentnosti i pravovremene kontrole, savezi resornom ministarstvu dostavljati kvartalne izvještaje o namjenskom utrošku sredstva, te finalni finansijski izvještaj, čime bi trebale biti stvorene pretpostavke za nastavak saradnje.