- Upravni odbor još je jednom potvrdio svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, koja se sastoji od dva entiteta. Upravni odbor je ponovio da entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovi Ustava BiH. Upravni odbor je podsjetio vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Općeg okvirnog sporazuma za mir i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće i moraju se provoditi - poručeno je. 

Također, potvrđena je puna podrška visokom predstavniku u osiguranju punog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i provedbi njegovog mandata u skladu s Aneksom 10 i odgovarajućim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno.

VEZANI TEKST - Počela sjednica Upravnog odbora PIC-a, prisustvuje i Escobar

Upravni odbor je podvukao da međunarodna zajednica i dalje zadržava potrebne instrumente za osiguranje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir. Naglasio je potrebu za punom provedbom programa 5+2, što je i dalje uvjet za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

- Upravni odbor PIC-a osuđuje radnje koje je poduzela vladajuća koalicija u Republici Srpskoj, a koje ozbiljno podrivaju dejtonski okvir i narušavaju stabilnost u BiH i regiji. Vlasti u Republici Srpskoj najavile su i mjere koje bi, ukoliko bi se provele, značile poništavanje 26 godina reformi u provedbi mira, koje su važne i za proces priključivanja EU. Upravni odbor PIC-a upozorava da usvajanje Zakona o neprimjenjivanju Odluke visokog predstavnika o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske predstavlja kršenje kako Aneksa 4 tako i Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir. Nadalje, usvajanjem Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ne samo da se krši Aneks 4, onemogućava učinkovit odgovor na pandemiju COVID-19 nego se također BiH još više udaljava od usklađenosti sa standardima EU-a, među kojima je i postojanje jedinstvenog ekonomskog prostora - navodi se u komunikeu. 

U vezi s najavom mjera jednostranog povlačenja Republike Srpske iz sporazuma o prijenosu nadležnosti na državu, između ostalog u oblastima odbrane, indirektnog oporezivanja i pravosuđa, Upravni odbor PIC-a naglašava da ne može biti jednostranog povlačenja iz sporazuma o prijenosu nadležnosti s entiteta na državu. Upravni odbor PIC-a dijeli zabrinutost koju su izrazili MMF i Svjetska banka o ozbiljnim posljedicama koje takvi potezi imaju po budžete organa vlasti, pristup sredstvima, te međunarodne projekte pomoći. Potezi koje poduzima bilo koja strana, a kojima se ugrožava Opći okvirni sporazum za mir, imat će posljedice.

- U svjetlu tih dešavanja, Upravni odbor PIC-a ponovio je svoju punu podršku i opredijeljenost za blisku saradnju s visokim predstavnikom u vršenju njegovog značajnog mandata kao i za njegove izvršne ovlasti, te pozdravio njegov angažman s političkim čelnicima Bosne i Hercegovine na ispunjavanju programa 5+2, uključujući i formiranje radne skupine za državnu i vojnu imovinu.

Svako ugrožavanje državnih institucija, ili pak pokušaji narušavanja funkcionalnosti tih institucija, utječu na stabilnost BiH, kao i njenih entiteta i Distrikta Brčko. Upravni odbor PIC-a poziva sve čelnike da grade atmosferu međusobnoga povjerenja te da se uključe u dijalog, između ostalog i tako što će odmah prestati s retorikom podjela i eskalacija te destabilizirajućim političkim aktivnostima ili odlukama, što izaziva uznemirenost među građanima i podriva mir i stabilnost u zemlji i u cijeloj regiji. Upravni odbor PIC-a dalje je pozvao sve izabrane i imenovane predstavnike iz Republike Srpske da se vrate u institucije na državnom nivou bez daljnjeg odlaganja i angažiraju na reformama koje su nužne za napredak Bosne i Hercegovine, između ostalog i na njenom euroatlantskom putu - poručeno je. 

Također, upućen je poziv svim političkim čelnicima da iskorijene korupciju koja ozbiljno ugrožava institucije, sprečava razvoj i potiče odlazak ljudi iz BiH, posebno mladih.

- Ne smije se dopustiti da još jedan izborni ciklus prođe bez jačanja integriteta i poštenijeg izbornog procesa, te bez davanja jednakih prilika svim građanima da se kandidiraju za najviše funkcije u ovoj zemlji. Upravni odbor PIC-a izrazio je svoju punu podršku naporima koji se odvijaju u vezi s ustavnom i izbornom reformom. Nadalje, Upravni odbor PIC-a pozvao je stranke iz Federacije BiH da vrate povjerenje, otklone nefunkcionalnosti i u potpunosti provedu rezultate izbora iz 2018. godine - zaključeno je u komunikeu. 

Upravni odbor PIC-a održat će svoj sljedeći redovni sastanak 7. i 8. juna 2022. godine.