Burna rasprava vođena je danas u Zastupničkom domu Parlamentu FBiH o stanju u radnicima, s fokusom na trenutna događanja u rudnicima uglja u Zenici i Brezi. Većina smatra da u rudnike treba ulagati, poboljšati položaj rudara.

Šaljemo ljude 300 metara pod zemlju sa plaćom od 600 KM 

- Nema suverentiteta jedne zemlje bez energetske nezavisnosti, a Vlada FBiH čini da BiH bude energetski ovisna. Alarmantno je da Vlada FBiH određena preduzeća s gubicima posmatra drugačije od rudnika, poput, BH Gasa kada smo podigli cijenu za 30 posto. Bog nam je dao ugalj i nije tačno da će ga Evropska zajednica ukinuti. Poljska trenutno gradi sedam termoblokova, koja je koliko znam u Evrpskoj uniji? Od 2009. nije rasla cijena uglja, kako očekujemo sa rudari žive. Uvaženi premijeru i prije Fadila je bio neki Fadil koji je rekao da su dobri koncerni, vi kažete da nisu, valjda će doći neki Fadil koji će reći da koncern jeste dobar. Imamo 13.500 rudara, toliko porodica zavisi od rudnika- kazala je zastupnica Elzina Pirić iz PDA.

Dodaje da je rudnik Bila u istoj situaciji kao Zenica i Breza.

- Je li se selektivno gleda na rudnike. Prvo ćemo zatvoriti Zenicu, pa Bilu, pa će doći na red i moj Tuzlanski kanton. Danas u rudnicima imamo situacuju da je Elektroprivreda 100 vlasnik rudnika i on ostvaruje profit a onaj ko radi za njega nema dobit, kako to? Ljudi idu pod zemlju 300 metara i imaju 600 KM plaće. Imam prijedlog da organiziramo eksurziju u jamu Raspotočje, da gopoda zastupnici sa lakovanim cipelama i bijelim košuljama siđu malo dole. Rudnik Raspotočje je džehenem - predložila je Pirić.

Nihad Čolpa iz GS-a je rekao da u Parlamentu nema mjesta za populizam.

- Treba uraditi studiju koliko je rudnika potrebno. Da li su Federaciji potreban samo tri rudnika - rekao je Čolpa.

Sabina Ćudić iz Naše stranke je rekla da se Vlada FBiH kod rješavanja problema rudnika ne krije iza evropske regulative, zaštite okoliša.

- Ovo što u Zenici i Brezi premijer naziva ekscesom, ja to vidim kao: "Operacija je uspjela pacijenta smo skinuli s aparata, živjet će još sedam dana". To nije rješenje. Ništa o strukturiranju rudnika nam nije ponudila ni Elektrprivreda ni Vlada FBiH - rekla je Ćudić.

Zastupnik Dževad Adžem iz DF-a je rekao da niko od zastupnika koji su govorili nisu predložili zaključke.

- Treba da znate da Strategija razvoja FBiH istiće 2020. godine. Sljedeći problem koji će se naći pred nama je namjenska industrija - rekao je Adžem.

Restrukturiranje rudnika je prema riječiam zastupnika Hasana Muratovića, misaona imenica.

- Za to je potrebna velika saradnja lokalnih zajednica. Veliki je kompleks rudarskih građevinskih objekata. Najveći resurs kojim raspolažu rudnici je degradirano zemljište - rekao je Muratović. 

Plaće direktora 4.500 KM 

Stipo Vujan, sekretar Ministarstva energije, rudarstva i industrije je kazao da je i ranijih godina bilo teških situacija sa rudnicima.

- Pitali ste šta se uradilo u posljednjih deset godina, šta je  izlaz?  Imamo strategiju koja je u Parlamentu FBiH, rađena uz pomoć vanjskog konsultanata. Set akata dolazi u Parlament. Bilo je govora i o tome kolike su plaće direktora. Reći ću vam da plaća direktora firme u većinskom vlasništvu FBiH ne može biti veća od pet prosječnih plaća u FBiH. Znam dvije ili tri takve plaće, koje su oko 4,500 KM. Nije lako upravljati firmama sa 5.000 ljudi - rekao je Vujan čime je zapravo i završena rasprava o stanju rudnika u Federaciji BiH.