U sklopu akcije "Vrijeme je da čistimo" od jučer se na području Kantona Sarajevo krenulo sa uklanjanjem nepropisno parkiranih vozila. "Pauk služba" KJKP "Rad" je, uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova KS, uklanjala nepropisno parkirana vozila ispred prostora za smještaj kontejnera za odlaganje komunalnog otpada.

Iz Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS najavili su da će se u narednim danima intenzivirati te aktivnosti, a u cilju podizanja nivoa javne higijene i saobraćajne discipline na području Kantona Sarajevo.

- Zbog velikih problema koje ima komunalno preduzeće Rad na terenu, u saradnji sa MUP-om KS i "Pauk službom" KJKP Rad vrši se uklanjanje nepropisno parkiranih vozila ispred posuda koje su namijenjene za odlaganje otpada, jer u velikom broju slučajeva nismo u mogućnosti da ispraznimo te posuda - kazao je Feni glasnogovornik KJKP "Rad" Mirza Ramić.

Naglasio je da je ta akcija trajala jučer na području općine Novo Sarajevo i da je uklonjeno osam nepropisno parkiranih vozila. Akcija se danas nastavlja na području općine Novi Grad.

- Cilj je podizanje svijesti građana, odnosno vlasnika motornih vozila da svoja motorna vozila ne parkiraju ispred samih posuda za odlaganje otpada kako ne bi Rad imao problema prilikom pražnjenja tih posuda - kazao je Ramić.

Dodao je da bi ova akcija trebala obuhvatiti općine unutar Kantona Sarajevo.

Prema Ramićevim riječima, u prosjeku "Pauk služba" dnevno podigne od osam do 10 vozila na području čitavog Kantona.