Analizom aktivnosti policijskih službenika Uprave policije MUP-a TK u vezi sa problematikom koja se odnosi na prisustvo migranata na području TK u februaru, može se konstatirati da se kontinuirano preduzimaju naložene službene mjere i radnje s ciljem održavanja povoljnog stanja sigurnosti na našem kantonu, saopćila je Vlada TK.

Prema informacijama koje su prikupili policijski službenici Uprave policije MUP-a TK u saradnji sa Službom za poslove sa strancima, Terenski centar Tuzla, na području Tuzlanskog kantona u vremenskom periodu u februaru je evidentirano 1.008 migranata. Radi se o migrantima koji su iskazali namjeru za azil u Terenskom centru Tuzla.

Prema državi porijekla evidentiranih migranata najveći broj dolazi iz Afganistana 525, zatim Pakistana 367, Bangladeša 31, Irana 29, Indije 25, Maroka 12, Palestine 4, Egipta 3, Kube i Zapadne Sahare po 2 i Iraka i Kameruna po 1.

- Iz podataka o zemlji porijekla ovih ljudi, jasno je da se radi o ekonomskim migracijama. Kada poredimo podatke za februar prošle i podatke za isti mjesec ove godine imamo povećanje od čak 18 puta. Migranti dolaze i iz područja gdje je zabilježena epidemija koraonavirusom, pa apeliramo na građane da se uzdrže od fizičkih kontakata s njima - rekao je ministar unutrašnjih poslova Sulejman Brkić.

Služba za poslove sa strancima izrekla je jednu mjeru migrantu, koja sadržava mjere zabrane. U posmatranom vremenskom periodu evidentirana su četiri sigurnosno interesantna dogadaja u kojim su učestvovali migranti. Četiri događaja dokumentovana su podnošenjem izvještaja o učinjenom krivičnom djelu i to nanošenje teških tjelesnih ozljeda, nanošenje teških tjelesnih ozljeda u pokušaju te dvije teške krađe.

Pojačan priliv migranata u februaru 2020. godine u kojem je evidentirano 1.008 migranata, u odnosu na februar prošle godine kada je evidentirano 56 migranata predstavlja enorman porast i ukoliko se ovakav trend nastavi postoji bojazan da se bez adekvatnog uključivanja državnih organa nadležnih za migracije u rješavanju prisustva migranata na području našeg kantona, Uprava policije neće se moći kvalitetno nositi sa navedenom problematikom a da istovremeno ne ugrozi obavljanje redovnih poslova i zadataka, stoji u informaciji Vlade TK.