U ponedjeljak 3. septembra počinje nova školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo, kada će pored ostalih u odgojno-obrazovne ustanove po prvi put krenuti i veći broj učenika "đaka prvaka".

Tim povodom, policijski komesar je organizacionim jedinicama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo naložio da sačine planove koji će obuhvatiti aktivnosti i prisustvo policajaca ispred škola, a naročito u vrijeme dolaska, odlaska učenika u školu i za vrijeme velikih odmora.

Također, ostvareni su kontakti s direktorima i pedagozima osnovnih i srednjih škola, te dogovorena saradnja na preduzimanju zajedničkih aktivnosti u cilju nesmetanog i sigurnog odvijanja nastavnog procesa.

Policijski službenici zaduženi za rad sa lokalnom zajednicom (RPZ policajci), prvih dana ove školske godine učenicima prvih razreda osnovnih škola će održati predavanja na temu "Djeca u saobraćaju". 

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo svim učenicima i nastavnom osoblju osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo želi sretan početak nove školske godine, saopćeno je iz MUP-a KS.