- Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić je Vladi predočio preporuke Kriznog štaba FBiH koji ne želi da se promijeni policijski sat, on ostaje od 21 do pet ujutro do ponedjeljka. Tada će ponovo zasjedati Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva i sagledati cjelokupnu situaciju, analizirati podatke sa terena i prema tome se odrediti za naredni period - rečeno nam je u Vladi FBiH.  

U informaciji Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva je navedeno da na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 205 slučaja na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana najviša je zabilježena u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Posavskom kantonu.

Sedmični inidikatori su u padu, osim broja smrtnih slučajeva koji bilježi blagi porast.

Kod procjene rizika, Krizni štab u informaciji navodi da je epidemiološka situacija u Federaciji BiH veoma ozbiljna iako se primjećuje blago poboljšanje.

Na početku današnje sjednice Vlada je informirana od Davora Pehara, direktora Zavoda za javno zdravstvo FBiH o hronologiji dosadašnjih aktivnosti vezanih za nabavku vakcina protiv COVID-19.