Ključo-Vlašić je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine, s tim da se se kazna neće izvršiti ukoliko osuđena u roku od pet godina ne počini novo krivično djelo, objavljeno je na službenoj stranici Tužilaštva Kantona Sarajevo (KS).

Kako iz Tužilaštva navode, Belma Ključo-Vlašić je u toku 2013. godine bez pravomoćne odluke kojom se odobrava gradnja, tačnije, na osnovu nezakonite izmjene klauzule u Rješenju o građenju omogućila investitoru izvođenja radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta u ulici Radnička bb u vrijednosti višoj od milion KM.

- Na taj način je i onemogućila Službi za inspekcijske poslove blagovremeno djelovanje u cilju sprječavanja izgradnje stambeno-poslovnog objekta - navode iz Tužilaštva.