Danas je razriješen vršilac dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, zbog okončanja konkursne procedure, te imenovan Edim Memić za direktora Operatora za OIEiEK, na mandatni period od četiri godine.

Imenovani su vršioci dužnosti članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH, na period dok Parlament FBiH ne imenuje nove članove, i to Jasmin Bešo (iz reda bošnjačkog naroda), Sanela Pokrajčić (iz reda hrvatskog naroda) i Mile Srdanović (iz reda srpskog naroda).

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Renato Škrobo (JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar), Adnan Frljak (BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik), Adnan Mahmutović (Binas d.d. Bugojno) i Jadranko Puljić (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo).