U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla tokom ove godine obavljeno je 11 transplantacija sa živih donora, ali nijedna kadaverična, kada je osoba u stanju moždane smrti.

U jednicama intenzivne njege Klinike za anseteziologiju i reanimatologiju bilo je utvrđeno šest moždanih smrti. Porodice nisu dale saglasnost za doniranje organa.

Vršilac dužnosti direktora UKC-a Tuzla Vahid Jusufović ističe da se iz godine u godinu broj donora, uprkos svim naporima, smanjuje.

- Prije desetak dana smo imali utvrđivanje moždane smrti, sve pripremili za multiorgansku eksplantaciju, međutim od najbližih nismo uspjeli dobiti pristanke. Proces prekidamo i nismo u mogućnosti da radimo transplantaciju – rekao je Jusufović.

Načelnik Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju UKC Tuzla Semir Imamović naglašava da razgovori teško idu jer je teško saopćiti porodici da je neko mrtav, a onda tražiti organe.

Donorska mreža BiH informiše stanovništvo o doniranju organa, kao plemenitom, humanom činu.

Predsjednica Donorske mreže BiH Halima Resić smatra da bi više napredovali da su dio zdravstvenog sistema, umjesto nevladina organizacija.

- Sigurno bismo imali više uspjeha. Aktivnosti Donorske mreže zasnivaju se na bazi entuzijazma aktivista - rekla je Resić.

Ovi podaci izneseni su na današnjem okruglom stolu, gdje su predstavnici Centra za transplantaciju pri Ministarstvu zdravstva FBiH saslušali probleme i prijedloge učesnika, te obećali zaključke uvrstiti u plan rada za narednu godinu.

Direktorica Centra za transplantaciju Ljiljana Pavlović navela je da je plan za sljedeću godinu raditi na terenu i pojačati edukacije, posebno ljekara u jedinicama intenzivne njege jer to, smatra, mjesto gdje se prepoznaje potencijalni donor.

- Na intenzivnim odjelima nalaze se pacijenti u dubokom stanju kome, koji ne mogu samostalno disati. To su potencijalni kandidati za donore. Njih treba pravovremeno prepoznati i staviti u proceduru za obradu. To je mjesto gdje trebaju educirani doktori - rekla je Pavlović.

Donorske kartice do sada je potpisalo više od 50.000 stanovnika BiH.