Podsjećamo, izmjene Zakona o PIO FBiH stupile su na snagu 18. novembra, međutim, borci na terenu nisu mogli dobiti potrebne informacije da li ispunjavaju uvjete za penziju ili ne, jer u poslovnicama Zavoda PIO nisu dobili jasna uputstva o provedbi Zakona iz Federalnog zavoda PIO.

- Danas je Uputa o provedbi Zakona o izmjenama zakona o PIO dostavljena ispostavama Federalnog zavoda PIO. Primjena zakona je, kako u njemu i piše, osam dana od objave u Službenim novinama FBiH, tako da niko ko, u skladu sa zakonom, bude podnio zahtjev za penziju, a ispunjava zakonske uvjete, neće biti ničim oštećen - rekao je Kvesić.

VEZANI TEKST - Krkalić: Imamo usvojene izmjene Zakona o PIO-u, ali šta je sa primjenom, borci nas pitaju

Podsjećamo, usvojenim izmjenama Zakona o PIO-u vrijednost boda za obračun posebnog staža sa 0,5 povećan je na jedan. I ovi bodovi će biti od koristi demobilisanim borcima koji su tokom radnog odnosa bili na minimalcu.

Zatim, osiguraniku koji ima navršenih 40 godina penzijskog staža starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju snižava se za ukupni priznati posebni staž u dvostrukom trajanju, a ne više od 58 godina života. Dakle, osoba koja ima 40 godina penzijskog staža, tri i po godine učešća u odbrani, tj. sedam godina posebnog staža, njemu se umanjuje uvjet za starosnu penziju za sedam godina, što znači da može ostvariti pravo na penziju sa 58 godina života.