Saglasnost na potpisivanje ovog ugovora prethodno je dala Vlada. Potpisivanju su prisustvovali su ministri unutrašnjih poslova, finansija te obrazovanja, nauke i mladih Ismir Jusko, Jasmin Halebić i Anis Krivić, policijski komesar MUP-a KS Nusret Selimović, kao i predstavnici sindikata.

Prethodni Kolektivni ugovor sa Sindikatom policije istekao je 1.oktobra 2020. godine, a iz tog razloga je Sindikat policije podnio inicijativu za pokretanje postupka pregovaranja i zaključivanja novog Kolektivnog ugovora. Novim Kolektivnim ugovorom, usaglašenim sa Vladom, zadržana su dosadašnja prava policijskih službenika, a novina je da su izjednačena njihova prava u odnosu na ostale zaposlene u Kantonu Sarajevo kada je riječ o isplati naknada za prijevoz na posao i sa posla, s obzirom da su u ovom segmentu do sada bili diskriminisani.

Premijer Nenadić je, ovom prilikom, zahvalio predstavniku ove sindikalne organizacije i pregovaračima, resornom ministru i komesaru policije na izuzetnoj odgovornosti koju su pokazali tokom pregovaračkog procesa, na njihovoj solidarnosti i razumijevanju koju su iskazali naspram aktuelne epidemiološke situacije u Kantonu prihvatanjem ovog ugovora, kao i za sve učinjeno za Sarajevo i građane u prethodnih sedam mjeseci.

- Vlada je prepoznala sve što je policija uradila tokom trajanja pandemije i veoma teških izazova, posebno u martu, aprilu i maju ove godine, kao i sve ostalo što radi u uvjetima primjene novih zakonskih odredbi vezanih za prekršaje i druge propise koje će primjenjivati u budućem radu. Posebno se zahvaljujem na transparentnom i izuzetno odgovornom vođenju pregovaračkog procesa tokom kojeg niste vršili bilo kakav pritisak. Svjesni smo da ovaj Kolektivni ugovor ne odražava ono što policija u ovom času zaslužuje i traži, ali je odraz realnog stanja u kojem se nalazimo - kazao je premijer Nenadić.

Naglasio je i kako Vlada garantuje da u trenutnim finansijskim okolnostima neće biti smanjenja obima pripadajućih prava uposlenima u policiji i zdravstvu, po osnovu kolektivnih ugovora, a što je jasno naglasila vodeći pregovore i socijalni dijalog sa svim reprezentativnim sindikatima u Kantonu Sarajevo. Komesar Selimović je kazao da je policija svjesna svih trenutnih problema, kao i potrebe da se adekvatno odgovori na njih, te je shodno tome i dat pristanak na ovaj tekst sporazuma.

Predsjednik Sindikata Ećo je istakao da su trenutne epidemiološke i finansijske okolnosti u Kantonu razlog prihvatanja ovog teksta sporazuma iako, po njegovim riječima, policijski službenici zaslužuju veća prava. Ministar Jusko je naglasio kako mu je najiskrenije žao, jer nisu ispunjeni prvobitni zahtjevi Sindikata i prava pripadnika Uprave policije MUP-a KS koji su ih u punom kapacitetu opravdali i zaslužili.

- U potpunosti razumijevajući situaciju kroz koju prolazimo, želim istaći da su policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova pokazali svoju fleksibilnost i da nikada, ni jednog momenta, nisu dizali tenzije ultimativno tražeći svoja prava. Kao ministar izražavam veliko žaljenje, jer trenutna situacija nije dozvolila da oni dobiju što zaslužuju - istakao je ministar Jusko.

Novi Kolektivni ugovor potpisan je na period od 15 mjeseci, a pozitivno mišljenje na njegovu primjenu je dalo Ministarstvo finansija KS.

Ministar Halebić je istakao da ovaj kolektivni ugovor neće imati negativne posljedice na javne finansije, a njegovo pravovremeno usaglašavanje i potpisivanje, uvažavajući i kolektivne ugovore sa drugim sindikatima, omogućit će da se održi finansijska stabilnost u Kantonu.