Riječ je o budućoj pristupnoj cesti prema tunelu Hranjen iz pravca Goražda za koju je Vlada Federacije BiH odobrila 8,5 miliona KM. Ova cesta neophodna je s obzirom na to da je u toku gradnja tunela Hranjen.

Nakon potpisivanja istaknuto je da će realizacija ovih strateških infrastrukturnih projekata za Bosansko-podrinjski kanton, omogućiti kvalitetno cestovno povezivanje Goražda i Sarajeva, te poboljšati uslove za cjelokupni privredni razvoj ovog dijela Federacije BiH.

- O dobrobiti ove ceste i tome koliko će ona značiti ovom dijelu Federacije Bosne i Hercegovine suvišno je i govoriti. Odavno se radi na tome da se riješi saobraćajna izoliranost Goražda i mislim da smo na dobrom putu da to konačno i otkočimo. Nakon današnjeg potpisivanja ugovora sredstva su postala operativna - kazao je ministar Lasić.

Premijerka BPK Goražde izrazila je zahvalnost Vladi Federacije BiH i resornom ministarstvu što su prepoznali značaj izgradnje brze ceste Sarajevo – Goražde.

- Pored sredstava koja su ranije direktno izdvojena za realizaciju projekta tunela Hranjen, Vlada FBiH s 8,5 miliona KM podržava i pristupnu cestu kako sa južne, tako i sa sjeverne strane. Ovo je najveći ugovor koji je do sada Bosansko-podrinjski kanton Goražde potpisao.

Njegov značaj je višestruk, jer se jačim intenzitetom ide u realizaciju ovog projekta. Također, šalje se poruka stanovnicima našeg kantona da je izgradnja tunela Hranjen značajna za Federaciju BiH, podjednako kao i za naš kanton - poručila je premijerka Obuća.

Vlada Federacije BiH je na zahtjev Ministarstva za privredu BPK Goražde, te prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija usvojila 28. jula ove godine odluku kojom se odobravaju sredstva iz federalnog budžeta, i to sa pozicije "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transferi za izgradnju autocesta i brzih cesta".

Implementatori ovog projketa su JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Današnjem potpisivanju Ugovora prisustvovao je i direktor JP Autoceste FBiH Elmedin Voloder.