Zaključeno je da je za ažuran rad sudova, odnosno za rješavanje priliva predmeta potrebno 14% više redovnih sudijskih pozicija od ukupnog broja pozicija prema važećoj sistematizaciji, odnosno 25% redovnih sudijskih pozicija više od trenutne popunjenosti ovih pozicija u sudovima.

Također, za brže smanjenje broja neriješenih predmeta tzv. zaostataka potrebna su i određena povećanja broja dodatnih sudija.

VSTV BiH je ovepodatke dostavio svim nadležnim ministarstvima pravde u Bosni i Hercegovini i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, kako bi se poduzele mjere sistemskog karaktera na stvaranju uslova za postupanje sudova u razumnom roku.

Do potrebnog broja nosilaca pravosudne funkcija došlo se na osnovu sljedećih kriterija:

• Broj redovnih nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima treba da bude dovoljan za rješavanje očekivanog priliva predmeta, uključujući i komunalne predmete u općinskim i osnovnim sudovima, prema očekivanoj strukturi načina završetka predmeta uz ostvarenje godišnje orijentacione norme u iznosu od 100%;

• Očekivani priliv predmeta je prosječan godišnji priliv predmeta u prethodnom trogodišnjem periodu (2015.-2017.godina);

• Očekivana struktura načina završetka predmeta je pretpostavljena na osnovu podataka o ostvarenoj strukturi, u periodu 2015-2017. godina, načina završetka predmeta prema Pravilniku o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini;

• Broj dodatnih sudija se procjenjuje kao potrebni broj dodatnih sudija za rješavanje postojećih neriješenih predmeta da bi se naznačilo koliko bi sudovima trebalo sudija te kategorije za rješavanje svih neriješenih predmeta evidentiranih na 31.12.2017. godine u roku od 2, 4, 6, 8 ili 10 godina.

U novembru 2017. godine, VSTV BiH je donijelo Akcioni plan za provedbu odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji sadrži pregled aktivnosti i mjera, s ciljem stvaranja sistemskih preduslova za okončanje postupaka pred pravosudnim institucijama u razumnom roku.

Na sjednici održanoj u julu 2018. godine, VSTV BiH je razmatrao Informaciju o primjeni Akcionog plana za provedbu odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, konkretno mjeru pod nazivom “Adekvatnost postojeće sistematizacije u sudovima”, u okviru koje je prezentirana i kalkulacija potrebnog broja nosilaca pravosudne funkcije u sudovima radi postupanja u razumnom roku.