Potvrdio je to za Faktor prof. dr. Teufik Goletić, šef Laboratorije za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, i dodao da je sumnja da je riječ o varijantnom soju postavljena u Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB Mostar nakon čega su uzorci, zahvaljujući već ranije uspostavljenoj komunikaciji i saradnji, ali i aktivnostima Kriznog štaba FMZ, preko ZZJZ FBiH upućeni na konfirmaciju i sekvencioniranje u LMGFI.

- Ova aktivnost, koja je rezultat bliske saradnje i sinergije gore navedenih institucija, na najbolji mogući potcrtava značaj OneHealth pristupa u ranoj detekciji emergentnih prijetnji zdravlju stanovnika FBiH i BiH – kazao je Goletić.

Dodao je da su pozitivni uzorci porijeklom iz zapadne Hercegovine uzeti 1. jula.