Gajića je Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala entitetskog javnog tužilaštva RS-a optužilo da je počinio krivično djelo "nesavjestan rad u službi u vezi sa nabavkom medicinske opreme tokom trajanja pandemije koronavirusa".

U saopćenju Tužilaštva se navodi da optužnica tereti Gajića da je kao direktor ove zdravstvene ustanove, u okolnostima proglašene vanredne epidemiološke situacije za teritoriju entiteta RS, proveo javnu nabavku zaštitnih odijela i maski za potrebe bolnice i JU Dom za starija lica Doboj pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja o nabavci, ukupne vrijednosti 136.918,55 konvertibilnih maraka (KM).

Prema navodima optužnice, umjesto ugovorene medicinske robe isporučena je nemedicinska roba, te je, svjesnim kršenjem zakona i drugih propisa i propuštanjem dužnosti nadzora, Gajić oštetio budžet Grada Doboja u iznosu od 82.320,00 KM.

- Gajić je ugovor o nabavi zaštitnih odijela i maski zaključio sa pravnim licem Travel for fun d.o.o Banja Luka, koji nije ispunjavao kvalifikacione uvjete za učešće u predmetnoj nabavci u pogledu sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti - navodi se u saopćenju Tužilaštva.

Mladen Gajić je uhapšen u akciji MUP-a RS-a 6. oktobra 2021. godine, u sklopu istrage o takozvanim "koronaugovorima", odnosno nabavkama koje su vršile zdravstvene ustanove za vrijeme trajanja pandemije.

Nekoliko dana prije toga, uhapšen je i direktor turističke agencije Travel for fun Saša Marković, kao i direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković te još nekoliko osoba, zbog sumnje da su počinili krivična djela u procesima nabavki tokom trajanja pandemije koronavirusa, piše Birn.