- Bijedić je osumnjičen za krivično djelo zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju, a vezano za nenamjensko trošenje više od jedan milion KM, koji su ugovorima bili vezani za završetak gradnje ovog objekta - kaže Admir Arnautović, glasnogovornik Kantonalnog tužilaštva TK.

Dakle, dodao je, kompletirana su i vještačenja građevinske i ekonomske struke i okončana je istraga, te je sačinjena tužilačka odluka koja će biti dostavljena nadležnom sudu na dalje odlučivanje.