Nezavisni odbor je upoznat sa prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo koji se treba naći na dnevnom redu Skupštine Kantona Sarajevo 6. septembra.

Smatramo neophodnim da se uz izmjene Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo istovremeno na dnevnom redu treba naći i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo kako bi se na sveobuhvatan način otklonili uočeni nedostaci i popunile uočene praznine i time na efikasan način doprinjelo unapređenju i efikasnijem uređenju cjelokupnog sigurnosnog sistema.

Nezavisni odbor Skupštine Kantona Sarajevo je početkom 2017. godine dao svoje prijedloge izmjena oba naprijed navedena zakona sa detaljnim obrazloženjima svake predložene izmjene, međutim odgovor o prihvatanju/neprihvatanju nikada nismo dobili.

Predloženim izmjenama Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, iako se poziva na usaglašavanje sa Federalnim propisima, nije obuhvaćena odredba o najpovoljnijih pet godina staža kao osnovici za obračun penzije policijskih službenika, a koja je sadržana u Federalnom propisu na čije se usaglašavanje poziva.

Predložena izmjena Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo pogoduje ostanku na funkcijama visoko rangiranih policijskih službenika uključujući i one koji bi po postojećem Zakonu o policijskim službenicima ostvarili pravo na penzionisanje, te bi im ovim izmjenama trebao biti omogućen ostanak u Upravi policije još četiri godine iako su već trebali biti penzionisani.

Nezavisni odbor je i ranije, svojim saopćenjima ukazivao na neophodnosti propisivanja struke za rad u Upravi policije, izmjeni odredaba o disciplinskom postupku, a ne samo pitanje zastare u disciplinskom postupku čija je izmjena također potrebna. Evidentno je da se usljed nedorečenosti ili nepotpunog normiranja postojećih odredbi omogućava da se kažnjavaju nepodobni, a oslobađaju podobni od disciplinske odgovornosti, navodi se u saopćenju Press službe KS.