Isplata naknada je počela i, prema riječima Mirze Terze, pomoćnika federalnog ministra za boračka pitanja, 458 boraca je trenutno na isplati, kao i 323 nezaposlene supruge umrlih boraca a koje imaju 57 i više godina. 

Terzo nam je rekao da je u toku obrada 822 zahtjeva za dobijanje egzistencijalne novčane naknade, od kojih 753 su predali demobilisani borci i 69 supruge umrlih boraca. 

Retroaktivna isplata 

Demobilisani borci, povratnici u RS  i Brčko distrikt, do sada su imali problema sa ostvarivanjem egzistencijalne novčane naknade sa kantonalnog nivoa u FBiH jer žive u drugom entitetu, a sada im je ostvarivanje ovog prava olakšano.

VEZANI TEKST - Borci povratnici u RS i iz Brčko distrikta počeli sa predajom zahtjeva za novčanu naknadu

Procjenjuje se da na području RS-a i Brčko distrikta ima oko 2.000 demobilisanih boraca.

- Isplata je počela prije mjesec-dva dana. Pravilo je ako je borac predao zahtjev za pomoć u junu, s obzirom na to da procedura obrade zahtjeva traje mjesec-dva, borac kod prve isplate dobije novac retroaktivno od trenutka predaje zahtjeva.

Izmjenama zakona omogućeno je i nezaposlenim suprugama umrlih boraca da imaju pravo na egzistencijalnu novčanu naknadu. Na području Federacije pomoć se odnosi na supruge koje imaju 57 i više godina, u RS i Brčko distriktu nije određena dobna granica.

Zahtjevi za egzistencijalnu naknadu supruga umrlih boraca 

Već imamo zahtjeva za egzistencijalnu naknadu supruga, ali taj broj je neznatan jer one uglavnom ostvare pravo na radničku penziju. Taman da je i jedan zahtjev, treba im omogućiti to pravo - govori nam Terzo.

Dodaje kako u razgovorima sa predstavnicima kantona sugerišu da i oni izmijene propise i omoguće egzistencijalnu novčanu naknadu za supruge umrlih boraca mlađih od 57 godina.

Egzistencijalna novčana naknada sa federalnog nivoa iznosi pet KM po mjesecu provedenom u odbrani zemlje. Tako za nezaposlenog borca koji je u odbrani proveo tri godine, mjesečna egzistencijalna naknada iznosi 180 KM.