Kao svjedoci odbrane Fahrudina Solaka, danas su svoj iskaz pred tročlanim Sudskim vijećem kojim predsjedava sutkinja Džemila Begović dali direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) Anis Ajdinović i vršilac dužnosti direktora Federalne uprave policije (FUP) Ensad Korman.

Svjedočili su kao članovi Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ), a kako su danas potvrdili, obojica su imenovani nakon odluke o izmjeni članova FŠCZ-a od 25. marta 2020. godine.

Ajdinović je danas ispričao kako je i prije nego što je imenovan u Štab prisustvovao sjednicama tog tijela. Rekao je da je sjednicama prisustvovao iz razloga što se u vrijeme proglašenja stanja nesreće u Federaciji BiH veliki broj naredbi Štaba odnosio upravo na postupanje federalnih inspektora.

Sastav Štaba izmijenjen jer je bio glomazan

- Trebalo je donijeti kvalitetne naredbe koje su u skladu sa zakonom. Koronavirus je bio velika nepoznanica i postojao je strah kod inspektora koji su trebali provoditi inspekcijski nadzor - kazao je Ajdinović, te podsjetio da su se u to vrijeme provodili inspekcijski nadzori na graničnim prijelazima svih ljudi i roba koji su ulazili u BiH, te da su za kratko vrijeme uspjeli obučiti oko 100 inspektora koji inače nisu zdravstvene struke na koji način da postupaju.

Upitan zbog čega misli da je smijenjen raniji saziv Štaba i imenovan novi, Ajdinović je kazao kako misli da je to bilo iz razloga što je raniji štab bio preglomazan.

Kazao je kako su sjednice u to vrijeme bile uglavnom održavane svakodnevno, te da su neke od njih trajale satima, nekada i do duboko u noć.

- Vjerovatno je to učinjeno da bi se brže održavale te sjednice, jer su odluke koje su se donosile morale biti brže i efikasnije - kazao je Ajdinović, dodavši da je veliki broj sjednica održan i telefonskim putem. Materijale za te sjednice, kako je pojasnio, dobijali su elektronskim putem. Sazivao ih je sekretar Štaba Enes Memić, koji je vodio i zapisnike o sjednicama, a koji su se usvajali na početku svake sjednice za ono što se dešavalo na prethodnoj.

Odluke koje su se donosile na Štabu bile su obavezujuće za ona tijela na čije postupanje su se odnosile.

Odgovarajući dalje na pitanja Solakove braniteljice Marsele Bajramović, Ajdinović je kazao da je odluka o proglašenju stanja nesreće donesena na proširenoj sjednici Vlade FBiH, kojoj je i on prisustvovao. Kazao je da je glavna tema sjednice bila pronalazak modaliteta kako bi se spriječilo širenje koronavirusa i zbrinjavanje osoba koje obole od COVID-19. 

Nije se mogao sjetiti da li je na toj sjednici Vlade bilo govora o nabavci zaštitne opreme - maski, rukavica, testova, dezinficijenasa i ostalog. Osim nabrojanog, bilo je govora i o nabavci respiratora. 

Govoreći o sjednici na kojoj je donesena odluka o izdvajanju sredstava za nabavku respiratora kazao je da je to bila telefonska sjednica, da su materijale dobili elektronskim putem. Upitan da li mu je bilo poznato da se sredstva izdvajaju za nabavku respiratora, odgovorio je potvrdno, kazavši da mu je to kazao sekretar Štaba Enes Memić. 

Kazao je i da im je odranije bio poznat Plan potreba koje je Štabu dostavio Zavod za javno zdravstvo, u kojem su bili navedeni i respiratori. 

Ajdinović je kazao da misli da su svi članovi Štaba glasali za usvajanje i da su to konstatovali na narednoj sjednici. Također je kazao da su na nekoj od narednih sjednica spominjali to što se u odluci ne navodi za šta se sredstva izdvajaju, a nakon što je u medijima problematizirana nabavka kineskih respiratora. 

Govoreći o situaciji koja je tada vladala, Ajdinović je, kao i raniji svjedoci, potvrdio da je bila jako teška situacija, da se nije mogla naći potrebna oprema, da su neke zemlje zabranile njen izvoz, te da su čak neke države zaustavljale te pošiljke na aerodromima i da oprema nije mogla stići do krajnjih kupaca. 

Advokatica premijera Fadila Novalića Nina Karačić pitala je Ajdinovića da li je iko na njega vršio bilo kakav utjecaj ili pritisak prilikom glasanja za ovu ili bilo koju drugu odluku.

- Apsolutno ne - kazao je svjedok. 

Tužilac Džermin Pašić pitao ga je da li su mu osim pretpostavke da je raniji Štab smijenjen jer je bio preglomazan, poznati neki drugi razlozi za to, na što je svjedok kazao da mu nisu poznati drugi razlozi.

Odgovarajući dalje na pitanja tužioca kazao je i da na sjednicama Štaba nisu raspravljali o primjeni člana 10 Zakona o javnim nabavkama, kao ni da nisu razmatrali ponude koje su dolazile za nabavku medicinske opreme. Ko je dobavljač saznao je, kako je naveo, iz medija. Dodao je da Štab nije bio upoznat ko je dobavljač za bilo koju opremu koja se nabavljala.

Na pitanje da li je Jelka Milićević kao zapovjednica Štaba znala da se nabavljaju respiratori kazao je: "Naravno da je znala". Advokatica Jelke Milićević Senka Nožica je podsjetila da je Enes Memić svjedočio i da je kazao da on nije znao da se nabavljaju respiratori, te pitala svjedoka kako je onda Memić to njemu mogao reći, na što je Ajdinović kazao: "Ja se sjećam da mi je on to rekao". 

Sutkinja Begović je pitala svjedoka da li je na sjednici održanoj dan prije izmjene sastava Štaba razgovarano o tome, na što je svjedok kazao da to nije bilo na dnevnom redu. Odluku o tome, kako je rekao, donijela je Vlada FBiH.

Begović je pitala i da li je članica ranije Štaba bila dr. Marina Bera i šta je ona po struci, na što je svjedok kazao da jeste, da je dr. Bera zdravstveni radnik, te da je bila vrlo aktivna, ali da ne zna zbog čega se ona nije našla u novom Štabu.

- Ja zaista ne znam. Znam da je bio imenovan dr. Davor Pehar. Ne znam je li on bio i u ranijem sazivu - kazao je Ajdinović. 

Slično je svjedočio i Ensad Korman, koji je također govorio o načinu na koji je sazvana hitna telefonska sjednica i obavljeno glasanje za izdvajanje sredstava za kupovinu respiratora.

Za razliku od Ajdinovića, on je kazao da nije znao da se radi o respiratorima i da je u odluci bilo navedeno da se nabavlja oprema potrebna za spašavanje ljudi od koronavirusa. 

Kazao je da se podrazumijevalo da se radi o opremi navedenoj u Planu potreba medicinske opreme koju je dostavljao dr. Pehar iz Zavoda za javno zdravstvo i da misli da su među navedenim stavkama bili i respiratori.

On je kazao da je u vrijeme telefonske sjednice bio na terenu, da ga je kontaktirao Memić i da je on pregledao email i vidio da je većina članova Štaba bila saglasna da se izdvoje sredstva, te da je i on dao svoj pristanak. 

Na pitanje kako je saznao da su nabavljeni respiratori rekao je da su na nekoj od narednih sjednica donijeli odluku o raspodjeli respiratora po zdravstvenim ustanovama. Međutim, nakon izbijanja afere, tu su odluku stavili van snage, da bi kasnije donijeli novu, nakon što je utvrđeno da raspodjela neće utjecati na sudski postupak. 

FUCZ imala obavezu da nabavlja opremu

I on je kazao kako Štab nije razmatrao nikakve ponude, a da je Fedralna uprava civilne zaštite, kao operativno tijelo Štaba, imala zadatak da nabavi opremu.

- Mi smo obavezali FUCZ na nabavi, a mislim da je u odluci naveden i račun sa kojeg će biti iskorištena sredstva - rekao je.

On se nije mogao sjetiti zaključaka sa proširene sjednice Vlade FBiH, ali je kazao da je prisustvovao tadašnji direktor Agencije za javne nabavke koji je davao uputstva u tom pravcu. 

Sudija Branko Perić pitao je svjedoka da li bi, u slučaju i da je znao da se nabavljaju respiratori dao saglasnost na tu odluku, na što je Korman odgovorio: "Da, ako su potrebni". 

Na Perićevo pitanje jesu li bili potrebni, kazao je: "Jesu".

Na pitanje o tome da li su na sjednicama štaba raspravljali o vrsti, kvaliteti ili cijeni respiratora, kazao je: "I da smo raspravljali ne znam koliko bi to imalo smisla".

Korman je kao ilustraciju naveo da je on policijski službenik, te da ne posjeduje stručno znanje o respiratorima.

Suđenje će biti nastavljeno u petak.

U nastavku pogledajte dijelove svjedočnja današnjih svjedoka koje je odabrao i medijima dostavio Sud BiH.