Uz Havu Tatarević, Naziju Beganović i nekoliko Srebreničanki, Hadžira Avdić iz Grbavaca kod Zvornika je među najožalošćenijim majkama u našoj zemlji. Ona je 21. maja 1992. godine ostala bez muža Halče i peterice sinova koji su odvedeni iz porodične kuće prema obližnjem Karakaju, gdje su, kasnije će se ispostaviti, svi ubijeni, napisao je novinar Muhamed Berbić na društvenim mrežama. 

Kobnog datuma, u ničim izazvanom napadu i bez ikakvog otpora, srpske paravojne jedinice su ubile i odvele u zatočeništvo više od 80 mještana Grbavaca, što je činilo petinu stanovništva sela. Tijela skoro svih, uključujući Hadžirine sinove i muža, pronađena su u jesen 1998. godine u masovnoj grobnici Ramin Grob u naselju Glumina.

Hadžira Avdić je izgubila supruga Halču (1949) i sinove Mefaila (1967), Naila (1970), Ismaila (1972) Mevludina (1975) i Advira (1978). Tog dana odvedeni su i kasnije ubijeni i njen 60-godišnji svekar Safet te djeveri Osman i Šefik. Od nekada brojnog potomstva u porodici Avdić ostale su žive samo dvije kćerke najstarijeg Hadžirinog sina Mefaila, tada sedmogodišnja Edina i petogodišnja Almedina, koje su sada udate i imaju svoje porodice.

Grbavci su među naseljima s najvećim stepenom stradanja u BiH. Ubijani su i odvođeni i starci, žene i djeca. Iako su vođene razne istrage, još niko od nalogodavaca i izvršilaca teških zločina u ovom mjestu nije procesuiran.