Današnji datum, 15. april, obilježava se kao Dan Armije RBiH, budući da je prije 28 godina osnovana odlukom Predsjedništva RBiH, kao jedina legalna i legitimna vojna sila Republike BiH.

U najtežim okolnostima agresije na našu domovinu, Armija RBiH je stala na put fašizmu i odbranila zemlju, njen teritorijalni suverenitet, državni integritet i nezavisnost. Armija RBiH ispisala je najčasnije stranice u hiljadugodišnjem postojanju Bosne i Hercegovine te je 15. april jedan od najznačajnijih datuma u modernoj historiji BiH. Proistekla je iz naroda i otpora agresoru, a pod zastavom Armije Republike BiH tokom agresije borili su se pripadnici svih bosanskohercegovačkih naroda.

Armija je formirana od jedinica Teritorijalne odbrane BiH i organiziranih dobrovoljaca. Vrhovni komandant bio je predsjednik Republike Alija Izetbegović, a nakon Dejtonskog sporazuma, ARBiH je zajedno sa HVO-om formirala Vojsku Federacije BiH, da bi nakon reforme odbrane bila transformisana u "Bosanske rendžere", jednu od tri pukovnije u okviru Oružanih snaga BiH.

Što se tiče strukturnog uređenja Armije, bila je sastavljena od korpusa. Korpusi su bili formirani na regionalnom principu:

1. korpus: Sarajevo
2. korpus: Tuzla
3. korpus: Zenica
4. korpus: Mostar
5. korpus: Bihać
6. korpus: Konjic
7. korpus: Travnik

Najčešći simbol ARBiH bio je ljiljan, a grb je, ustvari, grb RBiH uz dodatak zlatnih mačeva i vojnih natpisa. Najveće odlikovanje je "Zlatni ljiljan", koji se dobijao za efikasnost odrađivanja svrhe i cilja ARBiH, a svrha i cilj bili su upravo odbrana međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine, od stranih i domaćih izdajnika.